Ungdomsrådet i Nybro kommun!

Nybro Ungdomsråd är instiftat av Kommunfullmäktige och finns för att stärka ungas delaktighet och för att bredda perspektiven för beslutsfattare och medarbetare i kommunen.

Ungdomsrådet består av ungdomar på högstadiet och gymnasiet, och väljs från respektive elevråd.  Rådet sammanträder ca 8 gånger per år och då är 4 möten rådsmöten, och fyra möten är förberedande arbetsmöten.

Ungdomsrådet företräder kommunens ungdomar och lyfter frågor som särskilt berör unga i Nybro kommun. Ungdomsrådet har yttranderätt i kommunfullmäktige. Ungdomsrådet utgör kommunfullmäktiges-, nämndernas och styrelsernas remissorgan i frågor som berör ungdomar. Ungdomsrådet deltar vid kommunfullmäktige i april varje år.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Ungdomsrådet i Nybro kommun!

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-26 | skapad: 2014-11-24

Framtid & Utveckling

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt & Hållbart, syftar till att visa [...]

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Ungdomsrådet i Nybro kommun!

Nybro Ungdomsråd är instiftat av Kommunfullmäktige och finns för att stärka ungas delaktighet och för att bredda perspektiven för beslutsfattare [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]