Översiktplan – Revidering pågår!

Under 2015 genomfördes första etappen av översiktsplanearbetet med inventeringar och medborgardialoger i kommunens orter. Vi hoppas att alla som kände sig sugna på att diskutera utvecklingsfrågor i tätorterna och på landsbygden var på plats och för dem som missade detta tillfälle så kommer det fler!

Arbetsgruppen för översiktsplanen fokuserade i början av 2016 på att sammanställa det material som samlades in under inventeringsarbete i kombination med synpunkter från medborgardialogen. Materialet från medborgardialogerna sammanställdes i återkopplingsbrev och finns länkade här nedan.

Resterande del av 2016 har revideringen av översiktsplanen legat vilandes på grund av en kommunövergripande visionsöversyn. Arbetet med översiktsplanen kommer återupptas så fort visionsöversynen är klar.

Återkopplingsbrev för tätorterna

Nu är materialet från medborgardialogen sammanställt,. Se vilka stora frågor som har dykt upp i de olika orterna och hur vi kommer att fortsätta behandla dem. Hitta just din tätort här nedan:

  Alsterbro – PDF (343 kB)

  Bäckebo – PDF (314 kB)

  Flerohopp – PDF (317 kB)

  Kristvallabrunn – PDF (317 kB)

  Målerås – PDF (316 kB)

  Orrefors, Flygsfors, Gullaskruv – PDF (318 kB)

  Örsjö och Alsjöholm – PDF (459 kB)

Nyhetsbrev

Ta gärna del av vårt nyhetsbrev för att få mer information om vad vi håller på med:

  Nyhetsbrev ÖP_december 2015 – PDF (627 kB)

  Nyhetsbrev ÖP_november 2015 – PDF (665 kB)

  Nyhetsbrev ÖP oktober 2015 – PDF (596 kB)

  Nyhetsbrev ÖP_augusti 2015 – PDF (475 kB)

  Nyhetsbrev ÖP_juli 2015 – PDF (714 kB)

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Översiktplan – Revidering pågår!

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2015-07-03

Framtid & Utveckling

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt & Hållbart, syftar till att visa [...]

  Landsbygdsfond

Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by.

  Översiktplan - Revidering pågår!

Under 2015 genomfördes första etappen av översiktsplanearbetet med inventeringar och medborgardialoger i kommunens orter. Vi hoppas att alla som kände [...]

  Pride!

Den 2-7 september uppmärksammar vi i Nybro kommun Pride tillsammans med Kalmarsund Pride, På lite olika platser i kommunen vajar [...]

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Ungdomsrådet i Nybro kommun!

Nybro Ungdomsråd är instiftat av Kommunfullmäktige och finns för att stärka ungas delaktighet och för att bredda perspektiven för beslutsfattare [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]