Hållbar utveckling i Nybro kommun

Med hållbar utveckling menar vi ett ansvarsfullt sätt att leva och verka som gör det möjligt för oss här och nu att utvecklas och må bra, och samtidigt se till att samma möjligheter finns för kommande generationer eller för människor i andra delar av världen.

Hållbarhet har tre dimensioner; ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Ekologisk hållbarhet omfattar allt som har med jordens ekosystem och planetens gränser att göra. Ekonomin kan ses som ett medel för att nå hållbarhet. Den sociala hållbarhetsdimensionen handlar om välbefinnande, rättvisa, rättigheter och människans behov. Social hållbarhet är inte möjlig utan att också ekosystemen fungerar hållbart.

I oktober 2018 beslutade Nybros kommunfullmäktige om Hoppfullt och hållbart – hållbarhetsprogram för Nybro kommun. Du hittar programmet i länken nedan:

  Hoppfullt och hållbart_Nybro kommun – PDF (2 MB)

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Hållbar utveckling i Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2019-02-08 | skapad: 2014-10-28
Webbredaktör: Emma Adrian | emma.adrian@nybro.se
Id: inlägg: 943 - kategori: 137

Framtid & Utveckling

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Översiktplan - Revidering pågår!

Under 2015 genomfördes första etappen av översiktsplanearbetet med inventeringar och medborgardialoger i kommunens orter. Vi hoppas att alla som kände [...]

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]