Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även en del kring alla fördelar som finns med att cykla.

Planen kommer att hjälpa oss att successivt bygga ut ett bra cykelvägnät i hela kommunen. Det kommer ta lite tid, men vi hoppas att du vill vara med på resan att bli en ännu mer cykelvänlig kommun. Det vinner både du och din omgivning på!

  Gång- och cykelplan 2015 – PDF (10 MB)

  Bilaga 1 Utbyggnadsordning – PDF (1 MB)

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Gång- och cykelplan 2015

Datum för publicering | ändrad: 2017-11-13 | skapad: 2015-06-05
Webbredaktör: Sofia Ljungquist | sofia.ljungquist@nybro.se
Id: inlägg: 3094 - kategori: 137

Framtid & Utveckling

  Översiktplan - Revidering pågår!

Under 2015 genomfördes första etappen av översiktsplanearbetet med inventeringar och medborgardialoger i kommunens orter. Vi hoppas att alla som kände [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]