Fördjupad översiktsplan S:t Sigfrid 2015

S:t Sigfrid, beläget mellan Nybro och Kalmar stad med vackra naturmiljöer och spännande historia är ett eftertraktat område i Nybro kommun. För att kunna främja en hållbar utveckling av S:t Sigfrid som både ger möjlighet till ny byggnation och bevarande av de karakteristiska delarna av platsen har den fördjupade översiktsplanen tagits fram.

Fastighetsägare som berörs av planen uppmanas att se detta som en möjlighet och inte som ett hot. Det är helt upp till den enskilda fastighetsägaren att bestämma om utpekade områden ska exploateras eller inte.

  Fördjupad översiktsplan St Sigfrid 2015 – PDF (7 MB)

För en trevlig historiebeskrivning som berör både landskapet och bebyggelsen i S:t Sigfrid läs gärna Ortsanalysen för S:t Sigfrid, framtagen av Kalmar läns museum.

  Ortsanlys St Sigfrid – PDF (7 MB)

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2015-06-10

Framtid & Utveckling

  Hoppfullt och Hållbart

Nybro kommun arbetar för en hållbar utveckling som främjar människors välbefinnande. Vårt hållbarhetsprogram, Hoppfullt & Hållbart, syftar till att visa [...]

  Landsbygdsfond

Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by.

  Översiktplan - Revidering pågår!

Under 2015 genomfördes första etappen av översiktsplanearbetet med inventeringar och medborgardialoger i kommunens orter. Vi hoppas att alla som kände [...]

  Pride!

Den 2-7 september uppmärksammar vi i Nybro kommun Pride tillsammans med Kalmarsund Pride, På lite olika platser i kommunen vajar [...]

  Gång- och cykelplan 2015

Gång- och cykelplanen hjälper oss med vilka cykelvägar som ska byggas ut, vilka cykelvägar som är prioriterade och resonerar även [...]

  Kommunens vision & mål

Visionen och målen är utgångspunkten i allt arbete som genomförs i Nybro kommun. Den 18 december 2017 tog kommunfullmäktige beslut [...]

  Ungdomsrådet i Nybro kommun!

Nybro Ungdomsråd är instiftat av Kommunfullmäktige och finns för att stärka ungas delaktighet och för att bredda perspektiven för beslutsfattare [...]

  Vindbruksplan och Bullerfria områden 2015

Vindbruksplanen samt planen för Bullerfria områden är tematiska tillägg till Översiktsplanen från 2007, Syftet med översiktsplanerna är att ge en helhetsbild av kommunens framtida planering. Dokumenten är strategiska och långsiktiga och ska fungera som en vägledning för att bygga ett hållbart samhälle för människa och miljö.

  Översiktsplan 2007

Översiktsplan för Nybro kommun antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2007. Översiktsplanen beskriver hur de allmänna intressena ska tillgodoses för [...]