Dina skattepengar

För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Nybro kommun 22,33 kronor i skatt för din kommunala service. Dessutom betalar du 11,37 kronor i landstingsskatt och 0,25 kronor i begravningsavgift. Kyrkoavgift (1,17 kronor) betalar de som är medlemmar i svenska kyrkan.

Kommunens intäkter måste vara minst lika stora som dess utgifter för att uppnå en budget i balans. Kommunen omsätter nästan 1,4 miljarder kronor 2016.

De politiska nämnderna tar fram underlag för verksamhetens budget och mål. Kommunfullmäktige beslutar sedan i kommunens budget/kommunplan hur de ekonomiska medlen ska fördelas mellan nämnderna. Löpande under året genomförs och sammanställs avstämningar, uppföljningar och prognoser. I dessa rapporter stämmer nämnderna av det ekonomiska utfallet i förhållande till budget. Med hjälp av olika verksamhetsmått och nyckeltal jämförs också det som utförs i verksamheten med de uppsatta målen inom kommunen.

Hur används dina skattepengar?

Här kan du se hur 100 kronor i kommunalskatt används:

Omsorg om äldre och funktionsnedsatta 37 kr
Grundskola 19 kr
Förskola och skolbarnomsorg 11 kr
Gymnasieskola 9 kr
Individ- och familjeomsorg 7 kr
Kultur- och fritidsverksamhet 5 kr
Gator, parker och samhällsplanering 5 kr
Miljö, hälsa och räddningstjänst 2 kr
Vuxenutbildning och övrig utbildning 2 kr
Politisk verksamhet 2 kr
Arbetsmarknadsåtgärder, näringsliv och särskilt riktade insatser 1 kr

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Dina skattepengar

Datum för publicering | ändrad: 2019-11-01 | skapad: 2014-10-31

Ekonomi

  Årsredovisning

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2017 - PDF (1 MB) Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och hur den finansierats. [...]

  Betala fakturor

De fakturor kommunen skickar till dig kan betalas via autogiro eller bankgiro. Autogiro är ett enkelt och tryggt sätt att betala fakturor och kostar inget extra.

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Dina skattepengar

För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Nybro kommun 22,33 kronor i skatt för din kommunala service. Dessutom [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Stiftelser och Fonder

Nybro kommun förvaltar stiftelser och fonder som delar ut stipendier till skolungdomar för goda insatser. Stipendiaterna utses av skolorna. Kommunen [...]