Årsredovisning

  Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2017 – PDF (1 MB)

Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och hur den finansierats. Den visar även den ekonomiska och finansiella ställningen i kommunen och dess bolag.

Syftet med årsredovisningen är att, i enlighet med Årsredovisningslagen, ge en informativ redovisning till kommunfullmäktige och kommunens invånare och därmed redovisa om verksamheterna har hållit sig inom de angivna budgetramarna.

  Arsredovisning 2018 – PDF (5 MB)

  Årsredovisning 2017 – PDF (4 MB)

  Årsredovisning 2016 – PDF (4 MB)

 Årsredovisning 2015 – PDF (4 MB)

Delårsrapport

  Delårsredovisning 2017 – PDF (3 MB)

 Delårsrapport 2016 – PDF (3 MB)

 Delårsrapport 2015 – PDF (3 MB)

 

Verksamhetsberättelser

  Individ- och familjenämndens verksamhetsberättelse 2017 – PDF (1 MB)

  Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2017 – PDF (1 MB)

  Lärande-och kulturnämndens verksamhetsberättelse 2017 – PDF (1 MB)

  Myndighetsnämndens verksamhetsberättelse 2017 – PDF (971 KB)

  Omsorgsnämndens verksamhetsberättelse 2017 – PDF (1 MB)

  Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2017 – PDF (1 MB)

  Verksamhetsberättelser 2016 – PDF (4 MB)

 Verksamhetsberättelser 2015 – PDF (4 MB

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Årsredovisning

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-01 | skapad: 2014-09-08

Ekonomi

  Årsredovisning

Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsberättelse 2017 - PDF (1 MB) Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet och hur den finansierats. [...]

  Betala fakturor

De fakturor kommunen skickar till dig kan betalas via autogiro eller bankgiro. Autogiro är ett enkelt och tryggt sätt att betala fakturor och kostar inget extra.

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Dina skattepengar

För varje intjänad hundralapp betalar du som bor i Nybro kommun 22,33 kronor i skatt för din kommunala service. Dessutom [...]

  Kommunplan & Budget

I Nybro har vi från och med 2013 valt att kalla budget och verksamhetsplan för kommunplan. Kommunplanen är ett viktigt [...]

  Stiftelser och Fonder

Nybro kommun förvaltar stiftelser och fonder som delar ut stipendier till skolungdomar för goda insatser. Stipendiaterna utses av skolorna. Kommunen [...]