Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också information om hur beslut kan överklagas.

 Kallelser och protokoll från kommunfullmäktige

 Hur överklagar jag ett beslut?

Anslagsbevis

Samhällsbyggnadsnämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-06-11
Justeringsdatum: 2019-06-18
Anslagsdatum: 2019-06-19
Datum för borttagning: 2019-07-15
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Individ- och familjenämnden

Överförmyndarnämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-06-13
Justeringsdatum: 2019-06-19
Anslagsdatum: 2019-06-19
Datum för borttagning: 2019-07-12
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Miljö- och byggnämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-06-13
Justeringsdatum: 2019-06-18
Anslagsdatum: 2019-06-19
Datum för borttagning: 2019-07-15
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Individ- och familjenämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-06-11
Justeringsdatum: 2019-06-18
Anslagsdatum: 2019-06-18
Datum för borttagning: 2019-07-10
Förvaringsplats för protokollet: Individ- och familjeförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Lärandenämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-06-12
Justeringsdatum: 2019-06-18
Anslagsdatum: 2019-06-18
Datum för borttagning: 2019-07-11
Förvaringsplats för protokollet: Lärande- och kulturförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Omsorgsnämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-06-11
Justeringsdatum: 2019-06-14
Anslagsdatum: 2019-06-14
Datum för borttagning: 2019-07-15
Förvaringsplats för protokollet: Omsorgsförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Miljö- och byggnämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll (0medelbart justerad)
Sammanträdesdatum: 2019-06-13
Justeringsdatum: 2019-06-13
Anslagsdatum: 2019-06-14
Datum för borttagning: 2019-07-10
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-06-05
Justeringsdatum: 2019-06-12
Anslagsdatum: 2019-06-12
Datum för borttagning: 2019-07-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Funktionshinderrådet

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-06-04
Justeringsdatum: 2019-06-11
Anslagsdatum: 2019-06-12
Datum för borttagning: 2019-07-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Kommunala pensionärsrådet

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-06-04
Justeringsdatum: 2019-06-11
Anslagsdatum: 2019-06-12
Datum för borttagning: 2019-07-08
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Valnämnden (onsdagsräkning)

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-05-29
Justeringsdatum: 2019-06-05
Anslagsdatum: 2019-06-05
Datum för borttagning: 2019-06-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Kulturnämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-06-04
Justeringsdatum: 2019-06-10
Anslagsdatum: 2019-06-10
Datum för borttagning: 2019-07-03
Förvaringsplats för protokollet: Lärande- och kulturförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Kommunernas Hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

Dokument: Protokoll
Sammanträdesdatum: 2019-05-22
Datum för justering: 2019-06-04
Anslagsdatum: 2019-06-05
Datum för borttagning: 2019-06-27
Förvaringsplats för protokollet: Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun

Kommunstyrelsen

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-05-27
Justeringsdatum: 2019-06-04
Anslagsdatum: 2019-06-04
Datum för borttagning: 2019-06-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Miljö- och byggnämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-05-23
Justeringsdatum: 2019-05-28
Anslagsdatum: 2019-05-29
Datum för borttagning: 2019-06-25
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Samhällsbyggnadsnämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-05-21
Justeringsdatum: 2019-05-28
Anslagsdatum: 2019-05-29
Datum för borttagning: 2019-06-25
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Kommunfullmäktige

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-05-20
Justeringsdatum: 2019-05-27
Anslagsdatum: 2019-05-28
Datum för borttagning: 2019-06-24
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Datum för publicering | ändrad: 2019-06-20 | skapad: 2017-12-06
Webbredaktör: Milanka Maksimovic | milanka.maksimovic@nybro.se
Id: inlägg: 5714 - kategori: 7

Politik & Kommun

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Medborgarförslag

Var med och påverka du också! Du som är folkbokförd i Nybro kommun har rätt enligt kommunallagens 5 kapitel 23 [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

 Ekonomi

Här hittar du all information om: Ekonomi (kategori).

 Kommunarkivet

Här hittar du all information om: Kommunarkivet (kategori).

 Om kommunen

Här hittar du all information om: Om kommunen (kategori).

 Politik

Här hittar du all information om: Politik (kategori).