Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också information om hur beslut kan överklagas.

 Kallelser och protokoll från kommunfullmäktige

 Hur överklagar jag ett beslut?

Anslagsbevis

Valnämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2018-11-29
Justeringsdatum: 2018-12-06
Anslagsdatum: 2018-12-06
Datum för borttagning: 2018-12-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Kommunstyrelsen

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2018-11-26
Justeringsdatum: 2018-12-04
Anslagsdatum: 2018-12-04
Datum för borttagning: 2019-01-02
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Kommunfullmäktige

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2018-11-19
Justeringsdatum: 2018-11-29
Anslagsdatum: 2018-11-30
Datum för borttagning: 2018-12-21
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2018-11-20
Justeringsdatum: 2018-11-28
Anslagsdatum: 2018-11-29
Datum för borttagning: 2018-12-28
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnad, förvaltningshuset, Nybro

Individ- och familjenämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 
2018-11-13
Justeringsdatum: 2018-11-21
Anslagsdatum: 
2018-11-20
Datum för borttagning: 
2018-12-12
Förvaringsplats för protokollet: 
Individ- och familjeförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Myndighetsnämnden

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2018-11-15
Justeringsdatum: 2018-11-21
Anslagsdatum: 2018-11-22
Datum för borttagning: 2018-12-18
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnad, förvaltningshuset, Nybro

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2018-11-14
Justeringsdatum: 2018-11-21
Anslagsdatum: 2018-11-21
Datum för borttagning: 2018-12-13
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Datum för publicering | ändrad: 2018-12-07 | skapad: 2017-12-06
Webbredaktör: Milanka Maksimovic | milanka.maksimovic@nybro.se
Id: inlägg: 5714 - kategori: 7

Politik & Kommun

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Medborgarförslag

Var med och påverka du också! Du som är folkbokförd i Nybro kommun har rätt enligt kommunallagens 5 kapitel 23 [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

 Ekonomi

Här hittar du all information om: Ekonomi (kategori).

 Kommunarkivet

Här hittar du all information om: Kommunarkivet (kategori).

 Om kommunen

Här hittar du all information om: Om kommunen (kategori).

 Politik

Här hittar du all information om: Politik (kategori).