Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också information om hur beslut kan överklagas.

 Kallelser och protokoll från kommunfullmäktige

 Hur överklagar jag ett beslut?

Anslagsbevis

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-02-04
Justeringsdatum: 2020-02-11
Anslagsdatum: 2020-02-12
Datum för borttagning: 2020-03-05
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Omsorgsförvaltningen, förvaltningshuset Nybro

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-02-05
Justeringsdatum: 2020-02-11
Anslagsdatum: 2020-02-12
Datum för borttagning: 2020-03-05
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Lärande- och kulturförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Kommunernas Hjälpmedelsnämnd i Kalmar län

Sammanträdesdatum: 2020-01-31
Justeringsdatum: 2020-02-06
Anslagsdatum: 2020-02-07
Datum för borttagning: 2020-03-02
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-01-28
Justeringsdatum: 2020-02-05
Anslagsdatum: 2020-02-06
Datum för borttagning: 2020-02-28
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Nybro kommunhus Balder

Lärandenämnden

Sammanträdesdatum: 2020-01-29
Justeringsdatum: 2020-02-04
Anslagsdatum: 2020-02-05
Datum för borttagning: 2020-02-26
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Lärande- och kulturförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2020-01-27
Justeringsdatum: 2020-02-03
Anslagsdatum: 2020-02-04
Datum för borttagning: 2020-02-25
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Individ- och familjenämnden

Sammanträdesdatum: 2020-01-21
Justeringsdatum: 2020-01-28
Anslagsdatum: 2020-01-29
Datum för borttagning: 2020-02-20
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Nybro kommunhus Balder

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2020-01-15
Justeringsdatum: 2020-01-22
Anslagsdatum: 2020-01-23
Datum för borttagning: 2020-02-21
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Datum för publicering | ändrad: 2019-08-19 | skapad: 2017-12-06

Politik & Kommun

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Landsbygdsfond

Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by.

  Protokoll & Kallelser

2019 - Kommunstyrelsens register - PDF (354 KB Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt [...]

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

 Ekonomi

Här hittar du all information om: Ekonomi (kategori).

 Kommunarkivet

Här hittar du all information om: Kommunarkivet (kategori).

 Om kommunen

Här hittar du all information om: Om kommunen (kategori).

 Politik

Här hittar du all information om: Politik (kategori).