Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också information om hur beslut kan överklagas.

 Kallelser och protokoll från kommunfullmäktige

 Hur överklagar jag ett beslut?

Anslagsbevis

Arbetsutskottet för Samordningsförbundet i Kalmar län

Sammanträdesdatum: 2019-09-27
Justeringsdatum: 2019-10-17
Anslagsdatum: 2019-10-18
Datum för borttagning: 2019-11-08
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Hemsida https://samkalmarlan.se/dokument/protokoll och på Samordningsförbundets kontor, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar

Funktionshinderrådet

Sammanträdesdatum: 2019-10-10
Justeringsdatum: 2019-10-16
Anslagsdatum: 2019-10-17
Datum för borttagning: 2019-11-08
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-10-01
Justeringsdatum: 2019-10-08
Anslagsdatum: 2019-10-09
Datum för borttagning: 2019-10-30
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Omsorgsförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Miljö- och byggnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-09-26
Justeringsdatum: 2019-10-02
Anslagsdatum: 2019-10-03
Datum för borttagning: 2019-10-25
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-09-24
Justeringsdatum: 2019-10-02
Anslagsdatum: 2019-10-03
Datum för borttagning: 2019-10-25
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-09-25
Justeringsdatum: 2019-10-01
Anslagsdatum: 2019-10-02
Datum för borttagning: 2019-10-24
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Lärande- och kulturförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2019-09-23
Justeringsdatum: 2019-09-30
Anslagsdatum: 2019-10-01
Datum för borttagning: 2019-10-22
Dokument: Sammanträdesprotokoll
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningshuset, Nybro

Datum för publicering | ändrad: 2019-08-19 | skapad: 2017-12-06

Politik & Kommun

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Medborgarförslag

Var med och påverka du också! Du som är folkbokförd i Nybro kommun har rätt enligt kommunallagens 5 kapitel 23 [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

 Ekonomi

Här hittar du all information om: Ekonomi (kategori).

 Kommunarkivet

Här hittar du all information om: Kommunarkivet (kategori).

 Om kommunen

Här hittar du all information om: Om kommunen (kategori).

 Politik

Här hittar du all information om: Politik (kategori).