Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får inte ställas i enskilda myndighetsärenden.

Frågan får ta högst två minuter att läsa upp och ska vara riktad till namngiven politiker. En kort följdfråga på två minuter får ställas. Debatt får ej förekomma under frågestunden. Allmänhetens frågestund får max ta 30 minuter per tillfälle.

Om svar ej kan lämnas till frågeställaren under sammanträdet ska berörd förtroendevald skriftligen svara inom tio dagar. Svaret lämnas via kommunstyrelseförvaltningen.

Du som inte har möjlighet att närvara på mötet kan skicka in din fråga i förväg. Din fråga ska vara inne minst en vecka före aktuellt möte.

  Blankett för allmänhetens frågestund – PDF-fil (156 kB)

Formulär för allmänhetens frågestund

Du kan antingen fylla i blanketten och skicka in till oss eller så kan du använda detta webbformulär. Båda sätten hanteras lika.

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

Relaterat: Webbsida för: Allmänhetens frågestund

Datum för publicering | ändrad: 2018-02-26 | skapad: 2014-08-22
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 98 - kategori: 7

Politik & Kommun

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Medborgarförslag

Var med och påverka du också! Du som är folkbokförd i Nybro kommun har rätt enligt kommunallagens 5 kapitel 23 [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Anslagstavlan

Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

 Ekonomi

Här hittar du all information om: Ekonomi (kategori).

 Kommunarkivet

Här hittar du all information om: Kommunarkivet (kategori).

 Om kommunen

Här hittar du all information om: Om kommunen (kategori).

 Politik

Här hittar du all information om: Politik (kategori).