Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får inte ställas i enskilda myndighetsärenden.

Frågan får ta högst två minuter att läsa upp och ska vara riktad till namngiven politiker. En kort följdfråga på två minuter får ställas. Debatt får ej förekomma under frågestunden. Allmänhetens frågestund får max ta 30 minuter per tillfälle.

Om svar ej kan lämnas till frågeställaren under sammanträdet ska berörd förtroendevald skriftligen svara inom tio dagar. Svaret lämnas via kommunstyrelseförvaltningen.

Du som inte har möjlighet att närvara på mötet kan skicka in din fråga i förväg. Din fråga ska vara inne minst en vecka före aktuellt möte.

Formulär för allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige

Relaterat: Webbsida för: Allmänhetens frågestund

Datum för publicering | ändrad: 2019-12-01 | skapad: 2014-08-22

Politik & Kommun

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Protokoll & Kallelser

2019 - Kommunstyrelsens register - PDF (354 KB Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt [...]

 Ekonomi

Här hittar du all information om: Ekonomi (kategori).

 Kommunarkivet

Här hittar du all information om: Kommunarkivet (kategori).

 Om kommunen

Här hittar du all information om: Om kommunen (kategori).

 Politik

Här hittar du all information om: Politik (kategori).