2020-01-23 NYBRO BOSTADS AB OCH AB NYBRO BRUNNS PROTOKOLL

Hej!

Jag följer de kommunala nämndernas protokoll via kommunens hemsida. Jag kan inte se att sammanträdesprotokollen från Nybro Bostad AB och AB Nybro Brunns sammanträde 2019-12-04 ännu inte publicerats på kommunens hemsida. Varför inte? Gäller inte samma regler för de kommunägda bolagen?

Marknadschef Helena Hertzman-Rohdin har svarat

Jag fick din fråga från Nybro kommun angående våra protokoll. Det har förmodligen blivit någon miss i samband med att vi gick över till en ny portal för protokoll. Jag kollar upp det och lägger ut de så snart som möjligt!

Datum för publicering | ändrad: 2020-02-07 | skapad: 2020-01-24

Politik & Kommun

  Allmänhetens frågestund

Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

  Klimatsmarta Nybro

Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

  Protokoll & Kallelser

2019 - Kommunstyrelsens register - PDF (354 KB Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt [...]

 Ekonomi

Här hittar du all information om: Ekonomi (kategori).

 Kommunarkivet

Här hittar du all information om: Kommunarkivet (kategori).

 Om kommunen

Här hittar du all information om: Om kommunen (kategori).

 Politik

Här hittar du all information om: Politik (kategori).