Aktuellt

 • Medborgarförslag

  Var med och påverka du också! Du som är folkbokförd i Nybro kommun har rätt enligt kommunallagens 5 kapitel 23 [...]

 • Lämna en synpunkt - Riktlinjer

  För att vi ska kunna bli ännu bättre är det viktigt att vi får synpunkter på vårt arbete, både positivt och negativt.

 • Kommunikation med invånare

  Det är viktigt för oss i Nybro kommun att du som invånare vet var du hittar information från oss. Här [...]

 • Anslagstavlan

  Detta är Nybro kommuns anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder. Här finns också [...]

 • Allmänhetens frågestund

  Vid kommunfullmäktiges möten hålls en frågestund för allmänheten. Allmänheten får ställa frågor inom alla ämnen som rör kommunfullmäktige. Frågor får [...]

 • Protokoll & Kallelser

  Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

 • Klimatsmarta Nybro

  Nybro kommun antagit en strategi för energi och klimat: Klimatsmarta Nybro. Till strategin finns även en handlingsplan med konkreta åtgärder [...]

 • Ansök om svensk flagga eller fana

  Nu är det dags att ansöka om svensk fana eller flagga. Fanorna och flaggorna delas ut i samband med Sveriges Nationaldag den 6 juni.