Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Socialjour

Vi har en dagjour för anmälningar till Barn- och familjeenheten. Dagjouren syftar till att öka tillgängligheten vid ärenden som rör barn eller ungdom som riskerar att fara illa.

Dagjour är tillgänglig för såväl allmänheten som för myndigheter – med eller utan anmälningsskyldighet. Dit är det möjligt att vända sig för att anonymt göra en förfrågan om problemet är av anmälningskaraktär samt för att lämna en anmälan.

Dagjouren bemannas av erfarna socialsekreterare i mottagningsgruppen på barn- och familjeenheten. Dagjouren hålls öppen alla arbetsdagar mellan klockan 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, telefon 0481-451 72. Efter kontorstid övergår jouransvaret till sydostjouren.

Sydostjouren

Sydostjouren är bemannad alla dagar i veckan, även kvällar, nätter och helger. För kontakt med sydostjouren (avseende händelser som inte kan avvakta till nästföljande arbetsdag) hänvisas till telefon 020-45 39 00.

Önskas ytterligare information om Individ- och familjeförvaltningens jour eller om anmälningsförfarandet, går det bra att kontakta Individ- och familjeförvaltningen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000