Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Särskilt förordnade vårdnadshavare

Individ- och familjeförvaltningen söker särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn och ungdomar. Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare till Sverige för att söka asyl, så kallade ensamkommande barn. Deras levnadsöden och bakgrund varierar men gemensamt för dem alla är att de befinner sig i en utsatt situation.

När utses en särskilt förordnad vårdnadshavare?
När ensamkommande barn och ungdomar fått permanent uppehållstillstånd behöver de ha en tillfällig vårdnadshavare, en så kallad särskilt förordnad vårdnadshavare.
Det är individ- och familjenämndens ansvar att utreda och finna den mest lämpliga personen för uppdraget och sedan görs en ansökan till tingsrätten

Vad gör en särskilt förordnad vårdnadshavare?
Som särskilt förordnad vårdnadshavare går du in i föräldrarnas ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess att barnet är 18 år. Barnet eller ungdomen bor i familjehem eller i ett boende för ensamkommande barn.
Som särskilt förordnad vårdnadshavare ska du bland annat:

  • Ansvara för barnets ekonomi, till exempel att ansöka om barnbidrag, studiebidrag samt underteckna papper där vårdnadshavares namnteckning krävs, till exempel vid ansökan om id-kort.
  • Hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med sin biologiska familj och andra anhöriga.
  • Hjälpa till med den långsiktiga planeringen för barnets framtid i Sverige.
  • Hjälpa barnet i kontakter med till exempel skola, sjukvård och socialtjänst.
  • Samarbeta med boendet där barnet bor och se till att barnet får bästa mjöliga tillsyn, omsorg och trygghet.
  • Arbeta för ett nära samarbete mellan alla personer runt barnet som t.ex. lärare, socialsekreterare och boendepersonal.

Du har ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt eller att stå för den dagliga vårdnaden och boendet. Detta är något som kommunen organiserar och ger barnet.
Vad krävs av en särskilt förordnad vårdnadshavare?
Som särskilt förordnad vårdnadshavare behöver du:

  • Ha goda kunskaper i svenska och veta hur det svenska samhället fungerar.
  • Ha kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar då du ska hjälpa och vägleda barnet i dess utveckling.
  • Vara ansvarsfull, ha livserfarenhet och du bör känna att du får en bra kontakt då du kommer i kontakt med barn och unga.
  • Ha förståelse för din och andra aktörers olika roller och kunna ha goda relationer till olika myndigheter.

Ensamkommande flyktingbarn behöver ofta stöd i många vardagliga frågor. Du ska vara en stabil och trygg vuxen som kan hantera stressade situationer.
Utredning
Du som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare får genomgå en mindre utredning. Vi tar också in referenser från personer som känner dig och hämtar registerutdrag från försäkringskassan, socialtjänst, polis- och kronofogdemyndigheten. Det är tingsrätten som beslutar vem som ska bli barnets vårdnadshavare.
När upphör uppdraget?
Behovet av en särskilt förordnad vårdnadshavare upphör när barnet blir myndigt eller om barnets föräldrar anländer till Sverige och beslut tas om att förordnandet ska upphöra. Som särskild förordnad vårdnadshavare har du alltid rätt att på egen begäran bli entledigad från ditt uppdrag.
Ersättning
Som särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn får man arvode.
Tystnadsplikt
En särskilt förordnad vårdnadshavare har inte någon tystnadsplikt, men bör hantera känslig information angående barnet med försiktighet.
Kontakt
Om du är intresserad eller vill veta mer är du välkommen att kontakta:

Rebecca Nikolausson, tel 0481-451 53, e-post: rebecca.nikolausson@nybro.se
Maja Elgan, tel 0481-451 42, e-post: maja.elgan@nybro.se
Ana De Oliveira, tel 0481-451 51, e-post: ana.deoliveira@nybro.se

 

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000