Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Du som är ny i Sverige

Den här informationen gäller för dig som är nyanländ flykting med uppehållstillstånd och som har fyllt 20 år men inte 65 år, samt dig som fått uppehållstillstånd som anhörig till en flykting eller skyddsbehövande.

Nybro kommun har sedan juni 2013 en överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av nyanlända som fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande.

Nybro kommun har även sedan 2009 avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingungdomar. Ungdomarna tas emot i vårt kommunala HVB-hem där de får stöd och omsorg av personal dygnet runt.

Det är tillsammans med arbetsförmedlingen som du planerar sysselsättning under etableringstiden, det är också via arbetsförmedlingen som du får din ekonomiska ersättning.

Under din etableringstid kommer du att omfattas av kommunens insatser i form av SFI – Svenska För Invandrare och samhällsorientering. Vi utreder och handlägger även rätten till ekonomiskt stöd om detta skulle bli aktuellt under pågående etablering.

Migrationsverket

Länsstyrelsen

Sveriges kommuner och landsting

Arbetsförmedlingen

Samhällsinformation (webbportal som är översatt till tio språk)

Information om Allemansrätten

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du ta kontakt via kommunens växel 0481-450 00.

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Missbruk
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000