Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Ansök om försörjningsstöd

Rätten till försörjningsstöd bestäms av socialtjänstlagen. Om du eller din familj har svårigheter att klara ekonomin har du möjlighet att ansöka om försörjningsstöd. Biståndet är behovsprövat och du måste först göra allt för att klara din försörjning själv. Vi har ambitionen att hjälpa dig till självförsörjning.

Ansökan om försörjningsstöd/socialbidrag

Om det inte finns något annat sätt att klara försörjningen har du rätt till försörjningsstöd. Försörjningsstödet består av två delar. Dels riksnormen som är lika för alla kommuner i landet samt utgifter som varierar individuellt.

Provberäkning

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en provberäkning och se om du har rätt till försörjningsstöd. Provräkningen avgör dock inte om du har rätt till stöd utan är bara en beräkning.

Socialstyrelsens Provberäkning

Vilka kostnader ingår i riksnorm?

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hygien
 • barn-och ungdomsförsäkring
 • förbrukningsvaror
 • dagstidning, telefon och Tv-licens

Riksnormen är baserad på Konsumentverkets beräkningar av hur mycket pengar ett hushåll behöver för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå som motsvarar minimistandard. Vid beslut om utbetalning av försörjningsstöd beror summan på familjens storlek, ålder på hemmavarande barn samt storleken på samtliga inkomster och utgifter.

Vad är individuella kostnader?

 • boende
 • hushållsel
 • arbetsresor
 • hemförsäkring
 • medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa
 • barnomsorg

Övrigt ekonomiskt bistånd

Du har också möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd till andra behov utöver riksnormen som ingår i begreppet livsföring i övrigt. Här ingår tandvård, läkarvård, glasögon, sjukvårdsartiklar, medicin, resor och begravningskostnader.

Vi har rätt att ställa krav men är också skyldiga att hjälpa. En viktig princip i socialtjänstlagen är att varje människa i första hand har ett eget ansvar för sitt liv och härmed kan det ställas krav på dig. Vi tillämpar arbetslinjen som innebär att den som är arbetslös i första hand skall erbjudas arbete eller utbildning i stället för kontantstöd. Om du tackar nej till arbete, praktik, kompetenshöjande- eller rehabiliterande insatser kan du få avslag på din ansökan om försörjningsstöd. Människor som söker sig till oss för att de inte klarar sin försörjning har rätt att få sådan hjälp att de klarar sig utan försörjningsstöd. Till exempel hjälp med arbetsmarknadsrehabiliterande åtgärder eller hushållsekonomisk rådgivning.

Där det är möjligt ställer vi krav på att ansökan om försörjningsstöd skall ske skriftligen. Om du har pengar på banken eller andra ekonomiska tillgångar måste du använda dessa till din försörjning innan du kan erhålla försörjningsstöd.

Vi har en tjänstegaranti som innebär att du ska få en besökstid till en handläggare inom 10 arbetsdagar från att du kontaktat oss. Efter att du har varit på besök och lämnat in alla handlingar ska du få ett beslut på din ansökan inom 10 arbetsdagar.

Rätten att överklaga

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga till Individ- och familjeförvaltningen i Nybro kommun. Där skall du ange vad du tycker är fel och varför du är missnöjd. Din överklagan måste vara inlämnad senast tre veckor efter det att du fått beslutet. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan vidare till förvaltningsrätten som gör en ny prövning.

Blanketter

Ansökningsblankett för försörjningsstöd hittar du på “Mina sidor”.

Relaterad information

Riksnormen försörjningsstöd

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Konsumentverket

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00 (tisdag, torsdag, fredag).

Verksamhetsområden:

 • Familj, barn och ungdom
 • Funktionsnedsättning
 • Skadligt bruk och beroende
 • Psykisk ohälsa
 • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000