Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Ekonomisk rådgivning

Vår verksamhet vänder sig till hushåll där hushållskassan inte räcker till för de löpande utgifterna.

Man kan också få hjälp med att upprätta en budget samt med planering av sin ekonomi. Här kan man även få råd och stöd när man har för stora skulder. Enligt skuldsaneringslagen skall kommunen inom ramen för socialtjänsten eller på annat sätt lämna råd och anvisningar till skuldsatta personer. I Nybro är den hushållsekonomiska rådgivningen lokaliserad till Individ- och familjeförvaltningen.

Den ekonomiska rådgivningen är uppdelad i tre områden:

 • budgetrådgivning
 • skuldrådgivning
 • skuldsanering

Vad kan man få hjälp med på budgetrådgivningen

 • gå igenom inkomster och utgifter för att utreda den nuvarande situationen
 • få hjälp med att upprätta en budget där ekonomin är i balans
 • få hjälp med att planera, strukturera och prioritera
 • få hjälp med kalkyler vid större inköp innan man lånar pengar
 • få hjälp med att fördela utgifterna jämt över hela året

Vad kan man få hjälp med på skuldrådgivningen

 • hjälp med överblick av skuldsituationen
 • hjälp med nya avbetalningsplaner
 • förhandling med fordringsägare om ändrade betalningsvillkor
 • beräkning av din betalningsförmåga via kronofogden
 • hjälp med ansökan om skuldsanering

Skuldsanering

Skuldsanering innebär att den som är överskuldsatt kan få sina skulder nerskrivna. Den som får skuldsanering får leva på kronofogdemyndighetens existensminimum under fem år från det att skuldsaneringen är fastställd. Om situationen väsentligen förändras under de fem åren har fordringsägarna eller den skuldsatte rätt att begära omprövning av betalningsutrymmet Därefter avskrivs resterande skulder.

Ansökan om skuldsanering görs till kronofogdemyndigheten i Kalmar. Antingen kan man söka direkt till kronofogdemyndigheten eller via kommunen Enligt skuldsaneringslagen är kommunen skyldig att hjälpa den skuldsatte med ansökan om skuldsanering. Om en ansökan om skuldsanering lämnas in direkt till kronofogdemyndigheten och är bristfällig rekommenderar kronofogdemyndigheten att den skuldsatte vänder sig till budgetrådgivningen/skuldrådgivningen för att få hjälp med sin ansökan. I kommunens rådgivningsskyldighet ingår det att lämna råd och anvisningar både vid skuldsaneringsförfarandet och därefter.

För att erhålla skuldsanering skall man vara så skuldsatt att man inte kan betala sina skulder inom överskådlig tid. När betalningsförmågan inte räcker till för att betala räntekostnaden på skulderna kan det vara hög tid att ansöka om skuldsanering. Vid ansökan om skuldsanering hos kronofogdemyndigheten registreras en betalningsanmärkning.

Kronofogdemyndigheten

För att boka ett möte för budget- och skuldrådgivning hos oss

klicka här

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00 (tisdag, torsdag, fredag).

Verksamhetsområden:

 • Familj, barn och ungdom
 • Funktionsnedsättning
 • Skadligt bruk och beroende
 • Psykisk ohälsa
 • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000