Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Dödsboanmälan samt bistånd vid begravning

När en person avlider ska en bouppteckning förrättas efter den avlidne. Det kan begravningsbyråer eller vissa banker hjälpa till med. Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan dödsboanmälan göras istället.

Dödsboanmälan får göras om den dödes tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Efterlämnar den döde fast egendom eller tomträtt, får dödsboanmälan inte ske.

Dödsboanmälan ska innehålla en förteckning över den avlidnes tillgångar såsom: kontanter, banktillgodohavande, pension, preliminär överskjutande skatt, kapitalvaror samt värde av lösöret.

Utöver de direkta kostnaderna för begravningen räknas också kostnaderna gravsten eller inskription av befintlig gravsten och begravningsmåltid. Till andra utgifter i anledning av dödsfallet kan räknas bostadshyra, städning av bostaden, vårdkostnader samt adressändring.

Avdrag för skulder får inte göras. Som skulder räknas telefonräkning, elräkning, apoteksräkning, kontokortsskulder, avbetalningsskulder, banklån med mera.

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord.

Dödsboet kan också vara berättigat till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden.

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du ta kontakt via kommunens växel 0481-450 00.

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Missbruk
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000