Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Ekonomi och försörjning

Vi vill vara ett stöd och en hjälp i utsatta situationer för de som bor eller vistas i Nybro kommun. Assistans kan fås genom ansökan om ekonomiskt bistånd eller genom rådgivning.

Verksamheten styrs i första hand av socialtjänstlagen.

Vi har tre huvudsakliga målgrupper för verksamheten – personer med ekonomiska svårigheter, barn och ungdomar som far illa och behöver stöd samt personer med alkohol- och narkotika- eller andra drogproblem.

Vi är också ansvariga för tillämpningen av skyddslagstiftning för barn och ungdomar samt missbrukare. I första hand ska socialtjänsten försöka uppnå frivilliga överenskommelser om vård och stöd men i särskilt utsatta situationer kan länsrätten föreslås tvångsåtgärder.

Vi erbjuder budget- och skuldrådgiving, familjerådgivning, samarbetssamtal och utredning i familjerättsliga frågor som gäller barn/ungdomar.

Det förebyggande arbetet och synen på en sammanhållen vårdkedja för såväl barn, ungdomar och vuxna är en tydlig ledstjärna i förvaltningens verksamhet. Målsättningen är att så många insatser som möjligt ska ske på hemmaplan. Där den enskildes sociala nätverk, trygghet, säkerhet och föräldrastöd finns sker den bästa rehabiliteringsinsatsen.

Alla som jobbar inom socialtjänsten har tystnadsplikt/sekretess och inga uppgifter om dig lämnas ut om du inte samtyckt till detta.

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00 (tisdag, torsdag, fredag).

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Skadligt bruk och beroende
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000