Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Läs- och skrivsvårigheter – Barn och unga

För dig som är föräldrar till ett barn eller en ungdom som har svårt för att läsa och skriva.

Tycker du att ditt barn har svårt att läsa och skriva? Om barnet är i början av sin skoltid och du är orolig för läsutvecklingen ska du ta kontakt med barnets lärare. Tillsammans kan ni komma överens om hur ni kan stötta barnet i det arbete det innebär att lära sig läsa och skriva. I skolan finns dels klassläraren som du kan prata med, och där finns också en speciallärare som du kan ha kontakt med.

Att ha svårt att lära sig läsa och skriva är en påfrestning för ett barn. Det behöver inte ha något med begåvning att göra och man kan vara duktig på många saker, men det finns en risk att självkänslan får en törn, när man ser att man har svårare än flertalet klasskamrater att lära sig läsa och skriva. Det är värt att lägga ner extra mycket tid på att stötta den tidiga läs- och skrivinlärningen, och barnets lärare kan ge dig tips på hur du kan hjälpa till. Ansvaret för undervisningen är skolans.

Har ditt barn kommit en bit på väg i sin skolgång och du känner dig orolig för läs- och skrivutvecklingen ska du ta kontakt med barnets lärare. Skolan har skyldighet att ge stöd till elever som på något sätt visar svårigheter i skolarbetet.

Det krävs ingen diagnos för att få hjälp, men för att kunna ge rätt stöd är det troligt att man gör en läs- och skrivutredning. Den görs av skolans speciallärare/specialpedagog och av kommunens Resursgrupp.

Hjälpen handlar ofta om insatser från specialpedagog, men man kan också få hjälp med tekniska hjälpmedel från kommunens Skoldatatek. Rektor är ytterst ansvarig för att eleverna får den hjälp de behöver.

1177 Dyslexi
Dyslexiförbundet
Svenska dyslexiföreningen
Föräldraföreningen för dyslektiska barn
BRIS vuxentelefon om barn 077-150 50 50
Föreningen Minds föräldratelefon 020-852 000

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00.

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Skadligt bruk och beroende
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000