Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete innebär att du som äger eller hyr en fastighet arbetar systematiskt och kontinuerligt med ditt brandskydd. Alla ska bedriva ett sådant arbete. Vid större verksamheter kan det även vara lämpligt att arbetet dokumenteras. Om du behöver lite hjälp för att komma igång ger vi dig här några tips på vad vi tycker ska ingå.

Ansvarsfördelning

Då ansvaret för brandskyddet är delat mellan den som äger fastigheten och den som använder den är det viktigt att det är klart vem som står för vad. Denna ansvarsfördelning bör finnas som en bilaga till hyresavtalet och vara känd för båda parter. I alla verksamheter är det även viktigt att det finns en person som är ansvarig för brandskyddet.

Brandskyddsbeskrivning 

Brandskyddsbeskrivningen anger vilket tekniskt brandskydd som finns i byggnaden. Det ska bland annat framgå var brandcellsgränser finns, utrymningsvägar, släckutrustning, larmade och sprinklade ytor med mera. Beskrivningen kan du ha som underlag vid dina egenkontroller av brandskyddet.

Egenkontroller av brandskyddet

All brandteknisk utrustning ska kontrolleras så att den fungerar som den ska. Det ska framgå vad som kontrollerats, när, av vem, eventuella brister och när dessa ska åtgärdas och av vem.

Utbildningsplan

Det är viktigt att den som har fått en uppgift i brandskyddsorganisationen får den utbildning som krävs. Övrig personal behöver också känna till de risker som finns i verksamheten så att de kan agera på rätt sätt vid ett nödläge.

Handlingsplan vid brand

Handlingsplanen vid brand talar om hur du ska agera vid en brand eller annat nödläge. Den enklaste handlingsplanen är exempelvis rädda, varna, larma och släck. Det kan även finnas särskilda uppgifter för vissa i personalen. Det är viktigt att handlingsplanen övas med jämna mellanrum och att den utvärderas för att den ska fungera så bra som möjligt om olyckan skulle vara framme.

Brandskyddsansvarig

Som brandskyddsansvarig är det din uppgift att se till att det systematiska brandskyddsarbetet görs enligt de rutiner som finns. Du är också er kontaktperson till oss på räddningstjänsten. Den ansvarige bör ha kunskap och mandat att kunna fatta egna beslut om brandskyddet samt en egen budget.

Kontakta oss

Brandskydd (SBA)

Har du frågor som rör brandskyddsarbete kontaktar du:
Tobias.eriksson-stromberg@nybro.se

0481-454 15

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000