Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Brandfarliga varor

Du som hanterar brandfarliga varor kan behöva tillstånd för det. Här kan du läsa vad som gäller

Krav på tillstånd vid hantering

För att hantera en brandfarlig vara kan det krävas att du måste ha tillstånd. Kravet på tillstånd avgörs av mängden, inom- eller utomhus, publik eller icke publik verksamhet.

Med hantering menas att tillverka, förvara, köpa, sälja, använda, återvinna m.m. vilket också är förenat med ett kunskapskrav av dig som ska stå på tillståndet.

Kontakta gärna oss, så hjälper vi dig igenom processen.

Brandfarlig gas

Brandfarliga gaser är sådana gaser som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 grader och atmosfärstryck. Exempel på sådana gaser är gasol, metan, vätgas, ammoniak och acetylen. Gas är ofta förvarat och komprimerat under tryck, vilket gör att själva förvaringskärlet blir mycket farligt om det hettas upp.

Brandfarlig vätska 

Brandfarliga vätskor är sådana vätskor som har en flampunkt under 100 grader. I kraven för att få tillstånd skiljer man på vätskor med flampunkt upp till 60 grader och vätskor med flampunkt mellan 60 och 100 grader.

Flampunkt är den lägsta temperatur där en vätska ger ifrån sig ångor i sådan mängd att en brännbar blandning med luft uppstår, alltså då ämnet blir farligt och kan börja brinna.

Samma krav för alla

Tänk på att samma krav ställs på all hantering oavsett om den är tillståndspliktig eller inte. Tillstånd söker du hos oss på räddningstjänsten. Vi prövar då om hanteringen kan ske enligt de regler som finns.

Vill du veta mer om brandfarliga och explosiva varor?

 

Kontakta oss

Tillsyn, Räddningstjänst

Kontakta räddningstjänstens tillsynsansvariga om du har frågor som rör tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor eller lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Micael.wernstrom@nybro.se

0481-454 14

Roger.Wedebrand@nybro.se

0481-454 59

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000