Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Tillsyn – skydd mot olyckor / brandfarliga och explosiva varor

Lagen om skydd mot olyckor säger att du som ägare eller nyttjanderättshavare till en byggnad eller anläggning ska uppfylla de krav på ett skäligt brandskydd som ställs på dig. Kontrollen om lagens efterlevnad sker genom en så kallad tillsyn.

Räddningstjänsten gör tillsyn med stöd av två lagstiftningar:

  • Lagen om skydd mot olyckor (LSO)
  • Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Förvaltningslagen garanterar att ärendet hanteras rättssäkert med både skyldigheter och rättigheter för alla inblandade parter.

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

De flesta ärenden som vi på räddningstjänsten handlägger görs enligt lagen om skydd mot olyckor. Vid en tillsyn tittar vi på det byggnadstekniska- och det organisatoriska brandskyddet.

Då ansvaret för brandskyddet är delat mellan de som äger och de som använder en byggnad eller en anläggning är det viktigt att båda parter finns med vid en tillsyn.

Om det finns brister i brandskyddet kommer vi ställa krav på att dessa ska rättas till. I samband med dessa krav kan förbud och eventuellt vite förekomma.

Räddningstjänsten tar ut en avgift för handläggningen med en taxa beslutad av din kommun.

Tillsyn enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Vi på räddningstjänsten gör även tillsyn vid de verksamheter där det finns brandfarlig- och explosiv vara i tillståndspliktiga mängder. Vid en tillsyn tittar vi på om hanteringen sker enligt det regelverk som finns.

Om det finns brister kommer vi ställa krav på att dessa ska rättas till. I samband med dessa krav kan förbud och eventuellt vite förekomma. I värsta fall kan tillståndet återkallas.

All brandfarlig- och explosiv vara ska behandlas likadant oavsett mängd, tillståndspliktigt eller inte.

Räddningstjänsten tar ut en avgift för handläggningen med en taxa beslutad av din kommun.

Kontakta oss

Tillsyn, Räddningstjänst

Kontakta räddningstjänstens tillsynsansvariga om du har frågor som rör tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor eller lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Micael.wernstrom@nybro.se

0481-454 14

Roger.Wedebrand@nybro.se

0481-454 59

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000