Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har sotningen betydelse ur energi- och miljösynpunkt. Enligt lag ansvarar kommunen för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Sotningstjänsten utför förutom sotning och brandskyddskontroll även besiktning av eldstäder och rökkanaler.

Rätt uppgifter?

Att sotningstjänsten har korrekta uppgifter om din eldning är viktigt för att du ska få rätt sotningsfrist. Fristen anger hur ofta det ska sotas. Beroende på vilken anläggning du har och hur den används kan sotningsfristen variera.

Frister för sotning & brandskyddskontroll

Avgift sotning 2022-04-01

Avgift brandskyddskontroll 2022-04-02

Ny eldstad?

Gör alltid en anmälan om du installerar en ny eldstad, byter ut din gamla eldstad mot en ny eller byter bränsleslag. Vi vill också veta om du slutar elda eller eldar betydligt mer eller mindre än tidigare.

Anmälan installation ny eldstad

Brandskyddskontroll

Syftet med brandskyddskontrollen är att tidigt upptäcka brister hos värmeanläggningen som kan medföra risk för brand. Brandskyddskontrollen får endast utföras av yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som är utsedda av kommunen.

Extra trygghet

Du kan även beställa en utökad kontroll av brandskyddet i din fastighet, då besiktigas din eldstad och rökkanal genom en täthetsprovning och inspektion med kamera. Utökad kontroll innebär ökad trygghet.

Det går också att begära en konsultation om du funderar på att köpa ett hus. Det är en god idé att ta reda på saker som berör husets eldstäder, rökkanaler och sotning innan köpet. Du kan kontrollera eldstäders och rökkanalers status genom att beställa en konditionsbesiktning.

Egensotning

Kommunen kan i enskilda fall medge att en fastighetsägare utför sotning i den egna fastigheten. Om du inte väljer att anlita yrkesutbildad sotare måste du själv genomgå en utbildning.

Ansökan om att få sota själv

Sotningsjournal för egensotning

Brandskyddsföreningen Kalmar Län – Egensotning

Kontakta oss

Sotning och brandskyddskontroll

Sotningstjänsten når du vardagar kl. 08:00 – 12:00 på 0481-450 50 eller via info@rtso.se

Vid frågor gällande sotning övriga tider: 0481-458 79

Vid frågor gällande brandskyddskontroller: 0481-458 76

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000