Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Information inför installation av automatiskt brandlarm

Tänk på att konstruera er anläggning så att orsaken till larmet går att kontrollera så snabbt som möjligt från när vi kommer till platsen. Vi vill bryta händelseförloppet i ett så tidigt skede som möjligt.

Optimal lösning för kort insatstid:

 • Eventuell grind till området öppnas automatiskt vid brandlarm (nyckelcylinder för nödöppning).
 • Blixtlampa som markerar aktuell angreppsväg.
 • Fasadnyckelskåp monterat enligt anvisning.
 • Lättförstådda och reviderade orienteringsritningar.

På detta sätt kan vi ta oss snabbt fram till angreppsvägen, öppna fasadnyckelskåp och därefter påbörja orientering i byggnaden för kontroll av larmorsak.

Räddningstjänstens krav på anläggningen

 • Brandlarmsinstallatör ska vara godkänd enligt senaste versionen av SBF 110.
 • Anläggningen ska i tillämpliga delar uppfylla kraven i senaste versionen av SBF 110.
 • Orienteringsritningarna ska vara utformade enligt senaste versionen av SBF 1021.
 • Anläggningen måste underhållas och provas enligt fastställd norm.
 • Brandlarmsmaterial som används i anläggningen är utfört enligt SS-EN-54:1.

Information om objektet

I samband med nyanslutning kommer vi vilja ha in ritningar i digital form för att underlätta vårt arbete. På ritningarna ska brandcellsgränser, brandtekniska installationer och placering av brandförsvarstablå synas.

Fasadnyckelskåp

Fasadnyckelskåp/ väggcylinder ägs av anläggningsägaren. Ansvaret för nycklarna ligger på anläggningsägaren med undantag för när vi tar ut nycklarna ur nyckelcylindern (vid insats), då ansvarar vi för nycklarna.

Nyckelskåp som är lämpliga är:

 • Calmare Nyckelskåp
 • Nygrens Mekaniska Nyckelskåp
 • ASSA väggnyckeltub 18 (främst för grindar)

Men även andra typer av skåp kan fungera så länge de lås vi använder passar.

Fasadnyckelskåp skall helst placeras inom 5 meter från entré till där brandförsvarstablån finns på en höjd av 1,5 till 2,0 meter. Vid fasadnyckelskåp ska blixtljus placeras.
Eventuellt inbrottslarm från fasadnyckelskåp ska larmas på egen larmkanal till SOS och ska vara utförd så att det är möjligt att placera tillbaka nyckel i nyckelskåpet efter återställt larm.

Om larmobjektet ligger på en inhägnad tomt

Vi behöver vi kunna ta oss in på tomten vid larm. Följande gäller då:

 • Placering av nyckelskåp/cylinder bör vara inom 5 meter ifrån grinden, höjd 1,5 till 2,0 meter, lämpligen i grindstolpe.
 • Blixtlampa bör monteras både på grind och vid entré till brandförsvarstablå.
 • Motorgrindar bör öppnas automatiskt vid brandlarm och stå öppna vid vår ankomst.
 • Grind med elektriskt slutbleck bör låsa upp vid larm.

Om det är oklart hur ni ska lösa det, kontakta oss.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000