Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Vård utanför hemmet

Utgångspunkten för Barn och familjs arbete med barn, ungdomar och dess föräldrar är att barnet eller ungdomen ska bo med sina föräldrar. Vidare strävar även Barn och familj efter att erbjuda insatser som bygger på frivillighet, medbestämmande och delaktighet.

Samtidigt så har socialtjänsten en lagstadgad skyldighet att ingripa till ett barns skydd vid allvarliga missförhållanden i hemmet. När det gäller ungdomar gäller skyldigheten även när en ungdom utsätter sig för allvarliga risker till följd av sitt eget beteende.

När så är fallet kan det finnas behov att placera barnet eller ungdomen utanför sitt hem för att säkerställa barnens behov av skydd. När placering utanför hemmet sker påbörjas dock även ett arbete med familjen som helhet för att verka för att barnet eller ungdomen ska kunna få sina behov tillgodosedda av sina föräldrar. Tidsaspekten för detta arbete beror på hur allvarlig problematik som finns, vilka möjligheter som finns till förändring och hur motiverade familjemedlemmarna är till att göra en beteendeförändring.

Kontakta oss

Individ- och familjeförvaltningen

Om du har frågor inom individ- och familjeförvaltningens verksamhetsområden kan du kontakta vår reception
på telefon 0481-451 22.
Våra öppettider är: måndag och onsdag 08.30-12.00, tisdag och torsdag 08.30-16.00, fredag 08.30-14.30.
Lunchstängt 12.00-13.00 (tisdag, torsdag, fredag).

Verksamhetsområden:

  • Familj, barn och ungdom
  • Funktionsnedsättning
  • Missbruk
  • Psykisk ohälsa
  • Socialt och ekonomiskt stöd

Det går även bra att skicka ett meddelande via vår e-tjänst

Besöksadress: Kommunhuset Balder, Dunderbergsgatan 2, 382 80 Nybro

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000