Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Vill du vara med och påverka din fritid?

Vill du vara med och påverka din fritid?

Nu är det dags för en ny fritidsvaneundersökning för att kartlägga Nybrobornas fritidsvanor. Svaren kommer ligga till grund för kommunens arbete med att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för boende och besökare i Nybro kommun.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Den senaste fritidsvaneundersökningen genomfördes 2017 och visade att Nybros invånare är aktiva besökare på många av kommunens anläggningar och i hög utsträckning nöjda med det utbud som finns i kommunen. Men det fanns önskemål om satsningar på fler typer av anläggningar och önskemål om ett större utbud av fritidsaktiviteter för barn och unga.

Förhoppningen är att en ny undersökning kan ge svar på hur väl kommunen svarat upp på invånarnas önskningar i de senaste årens satsningar.

Undersökningen påbörjas vecka 51 2023 och pågår till och med den 28 januari 2024. Redovisning av undersökningen kommer att ske i samhällsbyggnadsnämnden i januari och därefter på Nybro kommuns hemsida.

Här svarar du på enkäten

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.