Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Våtmark ökar rekreativa värden i Svartbäcksmåla

Våtmark ökar rekreativa värden i Svartbäcksmåla
Platsen för den kommande våtmarken i Svartbäcksmåla.

Nu börjar anläggandet av en ny våtmark i Svartbäcksmåla.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

På måndag påbörjas grävning av en ny våtmark i Svartbäcksmåla. Platsen är det gamla grustaget söder om fotbollsplanerna vid Grönmovallen. Åtgärden ingår i den tidigare handlingsplanen för Svartbäcksmåla och bekostas delvis med stöd från Lokala naturvårdssatsningen, LONA.

Allt arbete utförs av Nybro kommun. Arbetet fortgår under hösten 2023 och eventuellt fram till oktober 2024 då tidplanen delvis påverkas av vädret.

Syftet med projektet är att:

  • Utveckla platsens rekreativa värden
  • Värna den biologiska mångfalden
  • Skapa förutsättningar för våtmarksanknutna arter att etablera sig i området
  • Gynna sandödlor, Lacerta agilis, som finns i området redan idag genom mer solexponerade öppna sandytor

Har du frågor om projektet?
Välkommen att kontakta Gata- och naturenheten via samhallsbyggnad@nybro.se.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.