Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Vad gäller på Storgatan och Centrum?

Kullerstensgata, träd och gatlyktor. Vy ovanifrån på en del av torget.

Kommunen får många frågor gällande Storgatan och centrum och här svarar vi på några vanliga frågor

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Gångfartsområdet, Nybro centrum
Det är enkelriktat inom hela gångfartsområdet i Nybro centrum.

Tänk på att gående har företräde och att gångfart (ca 7 km/h) gäller inom gångfartsområdet.

Cyklar du på gatan, att det är enkelriktat som gäller samt att hålla gång fart och lämna gående företräde.

Parkering får endast ske inom gångfartsområde på markerade platser i övrigt gäller parkeringsförbud! Det finns ca 20 parkeringsplatser och p-skiva ska användas med en timmes parkering för att få rotation på bilarna så att det inte blir ”långtidsparkering”.

Bommarna går upp och ner de tider då gångfartsområdet är öppet för trafik, se länken nedan. Det är tillåtet med trafik för de boende och varuleveranser även när bommarna är nere. Butikerna och boende har möjlighet till att öppna bommarna med ett telefonsamtal. För att kunna göra detta får man kontakta medborgarkontoret .

Gångfartsområde i Nybro centrum

Fler vägbulor?
Vi har två stycken vägbulor vid infarterna, fler vägbulor skulle kunna innebära ett hinder för de gående inom gångfartsområdet, svårt att ta sig fram med tex rullator, rullstol etc.

Parkering & parkeringsskiva
Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom kan vi erbjuda 31 handikapplatser placerade vid köpcentra, hälsocentral, bibliotek och simhall.

Alla allmänna parkeringsplatser i Nybro är avgiftsfria men du måste ha en parkeringsskiva när du parkerar på vissa av dessa platser i centrala Nybro. Syftet är att uppnå en bättre rotation på parkeringsplatserna.

Parkering & Parkeringsskiva

Trottoarpratare, grönsaksförsäljning mm
Tillstånd ansöks hos Polisen som även ansvarar för att det efterlevs. Grönsaksstånd ska plockas bort under vintern.

Sök tillstånd för att använda offentlig plats (Polisen)

Varuleveranser
Varuleveranser får ske när som helst men gärna innan butikerna öppnar men detta kan inte kommunen styra.

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av gods m.m. ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt. Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och utrymningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

Utsmyckning av parker, torg och lekplatser
I år vill vi uppmärksamma solens färger. Årets sommarblomsprogram kommer att visa på ett gyllene färgtema. Det ljusgula och det gyllene är solens färger och symboliserar intellektet, intuitionen, tron och godheten. I den japanska och kinesiska kulturen symboliserar den orange färgen kärlek och lycka.

Vintertid: Julgirlanger, konstbelysning i träd som används som ljusträd, ljuskrona plockas ej ned över Storgatan, belysning runt räcken i centrum och parker.
Sommartid: Blomsterkärl, blomlådor.

Parker, torg och lekplatser i Nybro stadsmiljö

Kontakta oss

Näringslivsutvecklare

Telefon: 0481-452 08

E-post: kommun@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.