Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Stor satsning på digitalisering för elever

Stor satsning på digitalisering för elever

Lärande- och kulturförvaltningen satsar på att öka den digitala kompetensen i de kommunala skolorna. För första gången ges nu även 670 mellanstadieelever tillgång till en egen dator. Investeringen på 3,6 miljoner kronor görs för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sitt skolarbete.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Varje elev i årskurs 4-6 får låna en egen dator från och med höstterminen 2022. Sedan tidigare får alla gymnasieelever och högstadieelever låna varsin dator utan kostnad. Nu utökas denna möjlighet till att gälla även mellanstadieelever vid de kommunala skolorna, sedan det har konstaterats att datorer som brukas personligt av en elev slits betydligt mindre än delade datorer. De nya datorerna är av en extra hållbar modell och får bara användas till skolarbete. Läraren avgör när och hur datorn ska användas i undervisningen.

Datorerna är en del av en större satsning på digitalisering som just nu görs i Nybro kommuns skolor och förskolor. 12 IKT-pedagoger kommer även under en del av sin arbetstid att handleda och stötta lärare i att nyttja tekniken på bästa sätt i undervisningen. En IT-vaktmästare har nyanställts som allmän IT-support för både elever, lärare och annan personal.

Vidare har en ny lärplattform precis börjat införas i kommunens skolor. Plattformen kommer att förenkla planering, dokumentation och kommunikation mellan lärare, elever och ge vårdnadshavare en samlad inblick i barnens skolvärld.

”Digital kompetens är en nödvändighet för att kunna vara en del av dagens och morgondagens samhälle och är inte bara något som kommer automatiskt utan är något som måste tränas. Skolans uppgift är att utbilda framtidens samhällsmedborgare, det är då viktigt att vår utbildning ligger i samklang med omvärlden”, säger Niklas Persson, digitaliseringsledare vid lärande och kulturförvaltningen.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.