Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Stomresning och gjutning vid Västerängsskolan

Stomresning och gjutning vid Västerängsskolan
Västerängsskolans miljöhus gjuts i ny betong med biokol.

Byggnationen av Västerängsskolan i Nybro går strax in i en ny fas med stomresning efter gjutning i ny typ av betong.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Under veckan den 25 – 29 september inleds resning av Västerängsskolans massiva trästomme. Längden på vissa delar av byggnaden som transporteras till skolan är upp till 18 meter långa.

“Det kommer bli väldigt spännande att få se denna massiva trästomme resas och successivt se hur skolan byggs upp”, säger Andreas Paulsson projektchef vid AB Nybro Brunn.

Byggnationen kommer att innebära stora och tunga transporter till och från byggarbetsplatsen i Västeräng.

Förberedande arbeten med montering av byggkran, asfaltering och ytterligare gjutning sker under veckan den 18-22 september. Asfalteringen med återvunnen asfalt görs på Vasagatan och Västerängsgatan.

Översiktsbild av Västerängsskolans nya lokaler som nu byggs (2023-09-14)

Sverige-premiär för betong med biokol

Enligt uppgift från Skanska står traditionell cementtillverkning för ca 7-8% av de globala klimatutsläppen. För att minska byggbranschens klimatpåverkan reducerar Skanska andelen cement i den betong som används. Nyligen göts den första stora plattan av Västerängsskolans norra huskropp i klimatförbättrad armering och betong.

Fredagen den 15 september var det dags för Sverige-premiär när Skanska Sverige AB göt bottenplattan för Västerängsskolans miljöhus i en ny typ av betong. Den nya betongen är ett ytterligare steg mot att göra betongen klimatneutral. Lösningen som nu testas i miljöhuset är att blanda biokol i betongen. Biokolen produceras av biogent restavfall som förbränns utan att syre tillförs. Kolatomerna binds i materialet och en kolsänka uppstår. Genom att använda biokol i betongen kompenserar biokolens kolsänka därmed för den klimatpåverkan som cementen ger upphov till.

“Vi vill med denna gjutning visa att det är möjligt att gjuta en betong utan nettoutsläpp av CO2”, säger Tobias Ahlgren, Projektchef på Skanska Sverige AB.

Prov på biokolet som blandas in i den nya betongen.

En ny F-6-skola

Nya Västerängsskolan byggs med målet att skapa sydöstra Sveriges mest hoppfulla och hållbara skola. Det blir en F-6-skola med två paralleller med en tillhörande idrottshall. I augusti 2025 planeras för elevernas och personalens inflytt i de nya skollokalerna. Under byggtiden äger Västerängsskolan verksamhet rum i ersättningslokaler vid Åkrahällskolan och Fagerslättsskolan.

Visionsbild av nya Västerängsskolan.

Om Västerängsskolan

Information om projektet att bygga en trygg och hållbar skola

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.