Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Snöröjning och sandning

Snöröjning och sandning

Vårt mål är att vi ska hinna snöröja de större vägarna och cykellederna före morgonrusningen. Mindre mängder sand kan du som privatperson hämta kostnadsfritt på kommunens förråd.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Vi startar snöröjningen på genomgående gång- och cykelleder samt på gator i centrum och på huvudgator vid 4-7 cm snödjup. Övriga gång- och cykelvägar, bostadsgator och enskilda vägar snöröjs vid 7-12 cm snödjup. Bostadsgator och övriga gång- och cykelvägar snöröjs normalt inte under helgen.

Enskilda vägar röjs i regel inte av kommunen. Detta sköts av andra aktörer. Utöver angivna mått tar vi också hänsyn till förväntad väderlek. Målet är att vi ska hinna röja de större vägarna och cykellederna innan morgonrusningen börjar. De lägre siffrorna gäller vid blötsnö och de högre vid torrsnö.

Hjälp oss genom att:

  • Respektera parkeringsbestämmelser.
  • Lämna företräde åt arbetsfordon.
  • Placera din soptunna så den inte hindrar snöröjning.
  • Skotta inte ut snön till gång- och körbanor.
  • Ta bort överhängande grenar som hindrar framkomligheten.

Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet. Mindre mängder sand får du hämta kostnadsfritt på Nybro kommuns förråd på Joelsgatan 20, samt vid återvinningsstationerna.

Föreskrifter för gångbanerenhållning

Tänk även på taken, det är viktigt att vidta åtgärder mot fallande istappar och snöras från den egna fastigheten.

Så här jobbar vi

Nybro centralorts gator och vägar är indelade i 15 olika zoner. Mark och Service är huvudaktör vad gäller vinterväghållningen men har även 4 stycken underentreprenörer för att täcka upp hela staden.

Gång- och Cykelvägarna är indelade i 3 stycken Zoner som Mark och Service sköter helt och hållet.

Yttre tätorter och enskilda vägar sköts på kommunens uppdrag av lokala entreprenörer .

Statliga vägar i kommunen sköts av Trafikverket.

Vinterväghållning vid återvinningsstationer utförs ej i kommunal regi utan av FTI (förpacknings och tidningsinsamlingen), kontaktuppgifter finns vid alla återvinningsstationerna.

Synpunkter, klagomål och felanmälan

Vi jobbar kontinuerligt för att minska risken för att skador skall uppstå i samband med vinterväghållningen. Skulle skada trots detta uppstå vid en privat fastighet anmäls detta till medborgarkontoret. Vi gör därefter en bedömning i varje enskilt fall.

Vi tar även gärna emot skadeanmälningar gällande övriga ytor så som gator och andra allmänna platser via medborgarkontoret eller via vår e-tjänst: Felanmälan för snöröjning och halkbekämpning

Kontakta oss

Gator & vägar

Om du har frågor avseende gator/vägar, gatubelysning, GC-vägar, trafik och liknande, så kontaktar ni gata/naturenheten via kommunens växel 0481-450 00. Alternativt via e-post till samhallsbyggnad@nybro.se

För felanmälan använd lämplig e-tjänst

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.