Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Skola för barn och unga från Ukraina

Flagga Ukraina

Antalet flyktingar från Ukraina till Sverige är hittills mindre än förväntat. Just nu finns inga planerade placeringar av flyktingar från Ukraina i Nybro kommun. Flyktingar från Ukraina som nu vistas i Nybro kommun bor hos frivilliga och inte på migrationsboenden. Kommunen arbetar för att på bästa möjliga sätt ta emot de barn och ungdomar som önskar svensk skolgång och förskola.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Migrationsverket har reviderat sitt tidigare scenario från 4000 till 800–1300 sökande per dag för Sverige. Det är främst kvinnor och barn som kommer till Sverige. Migrationsverket har idag inte Kalmar län som ett prioriterat län att fördela flyktingar till. Den fruktansvärda situationen i Ukraina kan med kort varsel innebära kraftigare flyktingströmmar till Sverige.

Lärande- och kulturförvaltningen och andra verksamheter inom Nybro kommun arbetar för att möta de behov som finns nu och tar höjd för eventuella förändringar. Nuläget kan förändras snabbt med nya beslut, direktiv eller ändrade förutsättningar i omvärlden.

Nedan följer en kort beskrivning av nuläget på Lärande- och kulturförvaltningens olika verksamheter.

Förskolan

För förskolan gäller att kommunen ska erbjuda plats enligt samma principer som för folkbokförda barn.

Hittills är det sex barn från Ukraina som har anmält ett behov av förskola. De barn vars vårdnadshavare inte arbetar eller studerar blir till hösten erbjudna placering i ordinarie förskolegrupper. Vi bereder nu plats för några barn där vårdnadshavarna har behov av förskoleplats tidigare än så.

Skulle det komma många flyktingar i behov av förskola kan Nybro kommun med kort varsel starta en integrations-förskola centralt i kommunen. Där kan barn, vårdnadshavare och personal mötas under förmiddagen för att få grunden i svensk förskola. Sedan kan barnen därifrån slussas in i ordinarie verksamhet.

För en samlad överblick av behoven tar förskolan emot registreringar via kommunens barnomsorgsadministratör. För att anmäla barn till barnomsorg ska man vända sig till forskola.fritidswebben@nybro.se.

Grundskolan

Utifrån massflyktsdirektivet ska kommuner anordna skolgång inom en månad. Det råder dock ingen skolplikt, utan det är frivillig skolgång. För de som önskar svensk skolgång vill vi ta emot på bästa möjliga sätt i kommunens skolor. Det kommer också finnas de som väljer att fortsätta sin skolgång på distans mot en skola i Ukraina, enligt Ukrainsk skolgång.

Nybro kommun har i dagsläget cirka sexton elever i grundskoleåldern som anmält sitt intresse av att börja i svensk skola . Kommunen tar nu kontakt med respektive person och de flesta har hittills tackat ja.

Grundskolan har möjlighet att på kort tid starta en förberedelseklass för sammanlagt cirka 30-40 elever. Placeringen för förberedelseklassen blir i så fall på Madesjöskolan. Fördelningen på en eller två förberedelseklasser beror på elevgruppens sammansättning, åldersspann och resultatet av pågående rekrytering.

Rutiner finns i övrigt för mottagande av nyanlända elever och deras fortsatta utslussning i ordinarie klasser. Verksamheten planeras att fortlöpa vårterminen ut. Nytt beslut om eventuell förlängning tas senare i vår när mer information finns.

Gymnasiet

Sedan slutet av mars har gymnasieskolan Åkrahäll en elev från Ukraina inskriven vid skolans introduktionsprogram. Samtal pågår med ytterligare tre elever som har anmält intresse.

SFI, Svenska för invandrare

Flyktingar från Ukraina, som kommer till Sverige under massflyktsdirektivet, har inte rätt till SFI-undervisning. Men de har möjlighet att få kunskap om det svenska språket och samhället genom utbildningen ”svenska från dag ett” som organiseras av studieförbunden.

Det förs en nationell diskussion kring SFI-undervisningen, ifall den även ska ges till de som kommer på massflyktsdirektiv. Vi tar höjd för att snabbt kunna erbjuda SFI-undervisning om det kommer nya nationella beslut. Fram till dess följer Nybro kommun nuvarande lagstiftning och regelverk samt Skolverkets rekommendationer.

Nybro kommuns samlade sida kring kriget i Ukraina

Kontakta oss

Lärande & kultur

Kontakta oss gärna för frågor inom utbildning, barnomsorg och kultur.

E-post: larandeochkultur@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.