Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Sjökalkning planerad i Långegöl

Kalkning av Långegöl

Den 16 april planerar kommunen med hjälp av sin konsult MOVAB, att båtkalka i Långegöl som ligger sydväst om Målerås.

Redan på 70-talet påbörjades försök med kalkning i Sverige för att rädda bestånd av vattenlevande djur och växtarter som är känsliga för låga pH-värden (surt vatten). Även de arter som inte är känsliga för låga pH-värden påverkades då andra arter som till exempel utgjorde föda försvann och man hade erfarit att hela ekosystem slagits ut eller hamnat i obalans.

Förbränning av kol, olja och naturgas har historiskt varit den största faktorn som drivit på försurningen. De fossila bränslena innehåller olika försurande ämnen, bland annat svavel som bildar svaveloxider. Då rökgaserna inte renas sprids svaveldioxid till atmosfären där den omvandlas till svavelsyra.

I dag ställs högre krav på rening av rökgaser och därför minska belastningen av syror. Det finns dock en miljöskuld som vi betalar av på i form av kalkning. Genom att markens förmåga att neutralisera surt vatten minskat under många år, behöver den byggas upp igen för att klara att neutralisera även vid snabb och hög tillrinning, t.ex. skyfall eller snösmältning.

Uppföljning av kalkningen görs kontinuerligt för att avgöra i vilken utsträckning ett område behöver kalkas. Det finns också andra verksamheter som kan påverka försurningen av mark och vatten.

Läs mer om hur kalkning utförs i Nybro kommun

Se Långeköl på Naturkartan

Charlotte Andersson, vattenhandläggare

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.