Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

SCB skickar ut medborgar­undersökning

SCB skickar ut medborgar­undersökning

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur kommuninvånare ser på sin kommun. Vad är de nöjda med och vad kan förbättras?

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Enkäten består av 128 frågor och är uppdelad i olika områden så som Skola och omsorg, Boende och boendemiljö och så vidare. Invånarna besvarar frågorna utifrån vad de tycker om sin kommun.

Utöver attitydfrågorna i enkäten ställs även frågor om urvalspersonen om var i kommunen man bor, hur länge man har bott i kommunen, hälsa och erfarenheter av olika verksamheter i kommunen. Dessa används som bakgrundsinformation i resultatredovisningen.

Undersökningen pågår mellan den 24 augusti och 7 november och går ut till 1200 slumpmässigt utvalda invånare i Nybro kommun.

Det är viktigt att du som fått enkäten svarar så att de som bestämmer förstår hur invånarna uppfattar kommunen.

Resultat från SCB:s medborgarundersökning 2021

SCB Medborgarundersökning 2021 – kommenterad, förenklad version

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.