Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Sara kombinerar jobb och forskning

Sara Zoric

Sara Zoric är enhetschef inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning i Nybro kommun. Hon kombinerar jobbet med forskning som doktorand i socialt arbete vid Linnéuniversitetet, genom Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten. På tisdagen besökte hon Individ- och familjenämnden för att berätta om sitt arbete.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Sara såg en utlysning hos Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten och tyckte det lät spännande. Syftet med Forskarskolan är att föra forskning närmare verkligheten och öka kompetensen i socialtjänsten. Hon skickade in ansökan 2020 och fick den beviljad.

Vad handlar din forskning om?

– Det är berättelser från personer som lever med samtidig psykisk ohälsa och missbruk. Ett aktuellt ämne där samsjuklighetsutredningen presenterade sitt slutbetänkande i början av året. Ansvaret är delat mellan kommun och region, och många i gruppen upplever att man ”faller mellan stolarna”. Det är en utsatt grupp i samhället som ofta är i behov av stöd i vardagen. Målet är att göra en licentiatavhandling och två vetenskapliga artiklar i ämnet. Den ena är inriktad på vardagslivet och den andra om återhämtning.

Hur har du gått tillväga för att kunna ta del av personernas berättelser?

– Jag har intervjuat sammanlagt 12 personer från olika delar av landet som har erfarenhet av att leva med samtidig psykisk ohälsa och missbruk av alkohol eller narkotika.

Vad visar dina intervjuer?

– Varje berättelse är unik, men det finns också vissa mönster i berättelserna. Till exempel att missbruket och den psykiska ohälsan hänger ihop. Många har också haft otrygga uppväxtförhållanden, med missbruk och psykisk ohälsa i familjen, våld och trauman. Utsattheten har för flera personer fortsatt i vuxenlivet, där det är svårt att få jobb, jobba, sköta hushållssysslor, kost, sömn och ekonomin är ofta begränsad. Ibland med hemlöshet och kriminalitet som följd. Ofta upprepas mönster från barndomen, eftersom de är invanda och ändå ger en slags struktur.

Förhoppningen är att fördjupa kunskapen och öka förståelsen för hur tillvaron för personer med missbruk och psykisk ohälsa kan se ut.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.