Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Sandra och Sofia projektleder Attraktiv arbetsgivare

Sandra Permerud och Sofia Nicklasson.

Kompetensförsörjning, ledarskap, medarbetarskap och hälsofrämjande arbetsplatser – det är innehållet i projektet Attraktiv arbetsgivare.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Sandra Permerud, HR-strateg på personalenheten och Sofia Nicklasson, kvalitetsutvecklare på utvecklingsenheten är tillsammans projektledare för Attraktiv arbetsgivare.

Sofia Nicklasson kommer att fokusera på delarna som handlar om kompetensförsörjning. I delprojektet ingår till exempel att stärka rekryteringsarbetet, utveckla intern fortbildning och ta fram utvecklings- och karriärmöjligheter inom kommunen.

Vi behöver hitta rätt kompetens för att möta Nybro kommuns behov nu och i framtiden, säger Sofia. Det handlar både om att rekrytera nya medarbetare och att satsa på kompetensutveckling av befintliga medarbetare.

Delprojektet som handlar om att införa ett salutogent förhållningssätt leds av Sandra Permerud.

Ett salutogent förhållningssätt betyder att vi vill ha arbetsplatser med friska och engagerade chefer och medarbetare, säger Sandra Permerud. Vi behöver ställa om och fokusera på det som gör oss friska och främjar vårt välbefinnande, istället för att bara fixa problem när de uppstår.

På arbetsplatsen kan ett salutogent förhållningssätt innebära att skapa en miljö där människor känner sig engagerade, motiverade och där arbetsuppgifterna känns meningsfulla. Det handlar om att främja en hälsosam och positiv atmosfär där människor trivs och mår bra, både fysiskt och mentalt. Så istället för att bara prata om problem och sjukdom, fokuserar man på det som gör att människor mår bra och trivs.

Hösten ägnades åt planering och förankring av projektet tillsammans med styrgruppen som består av Camilla Kallenberg, utvecklingschef och Viktoria Elmbro, personalchef. Projektledarna har berättat om projektet på chefsdagen och ska nu informera i alla politiska nämnder.

Nu startar arbetet utifrån projektplanerna, säger Sofia och Sandra. För att det ska bli ett bra projekt behöver alla hjälpas åt och vi hoppas att både chefer och medarbetare ska känna sig delaktiga och få möjlighet att bidra i arbetet.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.