Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2020

Socialstyrelsen skickar årligen ut en enkät till alla som har hemtjänst och särskilt boende i Sverige. Resultatet för 2020 visar att de äldre i Nybro kommun är överlag mer nöjda med äldreomsorgen jämfört med snittet i riket. Det är en effekt av alla medarbetares fantastiska dagliga insatser.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Syftet med enkäten är att ge enskilda äldre en röst och att ta fram mått på äldreomsorgen utifrån den äldres perspektiv.

Resultatet för 2020 i Nybro kommun visar att 94% är nöjda med hemtjänsten, vilket är 6% bättre jämfört med rikets snitt. 85% av kunderna är nöjda med sitt särskilda boende, vilket är 4% bättre jämfört med rikets snitt.

Svaren är viktiga och används i omsorgsförvaltningens systematiska förbättringsarbete.

Bland det som går bäst inom hemtjänst är att:

  • Jag blir bra bemött av personalen
  • Jag känner förtroende för personalen
  • Jag tycker personalen utför sina arbetsuppgifter bra
  • Mina åsikter och önskemål blir hörda

Bland det som går bäst inom särskilt boende är att:

  • Jag blir bra bemött av personalen
  • Jag känner mig trygg på mitt äldreboende
  • Jag känner förtroende för personalen
  • Mina åsikter och önskemål blir hörda

Bland det som kan bli bättre inom hemtjänsten och särskilda boenden är att:

  • Jag vill ha information om tillfälliga ändringar
  • Jag vill att det ska vara enklare att framföra synpunkter och klagomål

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.