Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Resultat från årets trygghetsmätning 2023

Resultat från årets trygghetsmätning 2023

Nu har resultatet från polisens årliga trygghetsmätning kommit. Mätningen görs i hela polisregion syd och har i år gått ut till cirka 80 000 personer i åldrarna 16–85 år.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Trygghetsmätningarna som pågått årligen sedan 90-talet visar på hur boende i området upplever tryggheten. Den tittar också på hur de upplever polisens engagemang i de lokala problemen. I Nybro kommun är det 900 personer som har fått enkäten och det är 540 personer som har svarat på den.

Resultatet visar på en generell förbättring mot föregående år och den upplevda otryggheten har minskat i kommunen på flera områden. Bland annat uppfattas utemiljön mycket bättre både när det gäller nedskräpning och skadegörelse. Även oron för att drabbas av inbrott har minskat. Kvinnor som antastats har gått från en högsta nivå till en lägsta nivå. Likaså har man inte längre problem med buskörningar samt att trafikregler inte respekteras.

“Det är glädjande att se att den upplevda tryggheten ökar i kommunen. Flera delar tar stora steg åt rätt håll. Samtidigt visar resultatet att det fortfarande finns mycket att göra innan vi kan vara nöjda. Arbetet med ökad trygghet är ett högt prioriterat område i kommunens pågående arbete”, säger Tobias Fagergård, Kommunstyrelsens ordförande.

Trots bättre siffror så ser resultatet lite olika ut beroende på var i kommunen man bor, hur gammal man är och om man är man eller kvinna.

Bor man på landsbygden så känner man sig trygg i största allmänhet men man oroar sig för inbrott i förråd.

Bor man i Nybro tätort så upplever man en viss oro med personer med missbruksproblem och utomhusstörningar med ungdomsgäng som stör ordningen samt folk som bråkar och slåss.

Man känner också en viss oro för att utsättas för bil eller cykelstöld samt bli överfallen/misshandlad.

Den upplevda oron är särskilt stor i åldersgruppen 16–29 år och främst bland kvinnor som känner sig otrygga av att vara ensamma utomhus sent på kvällen.
Den upplevda otryggheten är över lag högre hos kvinnor än hos män oavsett ålder.

Något som man ser är genomgående i de senaste årens undersökningar är tilliten till den lokala polisen och att de bryr sig om de problem som finns.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.