Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Remiss – Natur- och friluftslivsprogram

Remiss – Natur- och friluftslivsprogram

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram en remissversion av ett Natur- och Friluftslivsprogram. Välkomna att lämna era synpunkter!

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

I programmet finns målsättningar och strategier för kommunens arbete med naturvårds- och friluftslivsfrågor. Delvis är programmet ett samlande dokument för ställningstaganden från andra kommunala styrdokument, som exempelvis översiktsplaner och policys. Programmets mål och strategier bygger på ambitionen att uppnå de nationella miljökvalitets- och friluftslivsmålen.

I avsnittet för friluftslivet så finns det ett flertal nya målsättningar och strategier som kommunen inte tidigare tagit ställning till. Underlag för många av ställningstagandena finns i form av bilagor i programmet.

Remisstiden är till och med den 5 april 2022, då vi senast önskar dina synpunkter eller kommentarer på programmet. Dessa skickas till:
samhallsbyggnad@nybro.se (ange diarienummer TS-2016-694).

Remiss – Natur- och friluftslivsprogram Nybro kommun

Kontakta oss

Natur & Friluftsliv

Om du har frågor avseende skog, natur, vattenvård, friluftsliv eller liknande, så kontaktar ni Nybro kommuns naturenhet via kommunens växel 0481-450 00.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.