Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Remiss Kulturprogram 2025–2028 Nybro kommun

Remiss Kulturprogram 2025–2028 Nybro kommun
Pärra Andreasson "Olika barn leka bäst" 2016

Kulturnämnden Nybro kommun beslutade den 18 april 2024 att sända ut förslaget till Kulturprogram 2025–2028 på remiss.

Kulturprogrammet berättar om det konst- och kulturliv som finns i kommunen. Men framför allt ska det formulera de mål för vilket konst- och kulturliv som kommunen ska arbeta för att möjliggöra. Läs mer om processen att skriva fram kulturprogrammet här: https://nybro.se/uppleva-gora/kultur

Lämna remissyttrande senast den 16 september 2024

Fram till den 16 september 2024 kan alla som vill lämna remissyttrande. Yttrande kan skickas som PDF-fil via mail till Larandeochkultur@nybro.se eller via post. Postadress: Lärande och Kultur, Nybro kommun, 382 80 Nybro

Märk både digitala och fysiska remissyttrandet med diarienummer KUN-2024-17.

Frågor om remissen besvaras av kulturchef Thomas Björklund Svensson Thomas.Bjorklund-Svensson@nybro.se eller kulturutvecklare Karin Engelholm Karin.Engelholm@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.