Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in the list below.

Pristagare kommunens utmärkelser 2021

Utomhus, Stadshusplan. Diplom står uppradade vid skulturen

Nu har kommunens utmärkelser för 2021 delats ut. Varje år delar Nybro kommun ut utmärkelser till personer, företag och föreningar inom kommunen som gjort insatser värda att uppmärksamma. Genom premieringar vill vi inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.

Vinnarna uppmärksammades personligen med diplom och en prissumma vid en begränsad samling på Stadshusplan. Det traditionella firandet på Qvarnaslät fick ställas in med anledning av covid-19.

Årets pristagare landsbygdsutvecklingspriset

Simon Williamsson

Motivering:
“Simon Williamsson har med sin starka personlighet, entusiasmerande sätt och drivande förmåga satt Alsterbro på kartan på många plan. Han utvecklar landsbygden genom att skapa förutsättningar för människor att bo, verka, utöva fritidsaktiviteter och gå i skola där de bor. Hans förtjänstfulla insatser för bygden består bland annat av utveckling av Alsterbro Barefoot Teams tävlings- och ungdomsverksamhet, vara drivande i projekt med att utveckla badplatsen och byggnation av padelbana, engagemang i Alsterbrodagen och mycket mer.”

Årets pristagare miljö- och klimatpris

Nybro bibliotek

Motivering:
“Genom tjänsten ”Boken kommer” erbjuder Nybro Bibliotek dem som inte kan ta sig till biblioteket att få böcker, tidskrifter m.m. hemlevererade. Numera görs detta inom Nybro stad med lådcykel – en viktig verksamhet och samtidigt ett föredöme för miljön. Genom att använda lådcykel visar bilioteket på vikten av att använda hållbara transportmedel och enkelheten i att transportera varor med lådcykel. Biblioteket har också en vanlig el-cykel för utlåning, vilken också kan bidra till bättre miljö- och klimat. Även bokbussen, som körs på förnybart drivmedel, genererar en miljövinst på flera sätt.”

Årets pristagare likabehandlingspris

Fryshuset Nybro

Motivering:
“Fryshuset har alltid öppna dörrar, välkomnar alla trots olika bakgrunder och förutsättningar i livet. I år har Fryshuset varit en av de som kämpat och hittat nya vägar för att möta ungdomar trots en pågående pandemi. Fryshuset har hållit verksamheten öppen utomhus och möjliggjort möten med våra unga invånare under en orolig period.”

Årets pristagare hedersomnämnande för likabehandling

Carina Addén

Motivering:
“Carina Addén har med sitt stora engagemang tjänstgjort i Nybro kommun inom förskolans verksamhet i 27 år. Carina har arbetat med jämställdhet mellan kön, barn med särskilda behov och barn med olika ursprung. I Carinas värld är alla lika värda och har samma rättigheter. Carinas styrka är en kontinuerlig vilja att lära sig och förkovrar sig i litteratur på lediga stunder. Med en stor nyfikenhet och intresse inspirerar Carina alla hon möter.”

Årets pristagare ungdomspris

Qasem Nasiri

Motivering:
“Genom sitt engagemang och driv har Qasem skapat mötesplats och möjlighet till en meningsfull fritidsaktivitet för ungdomar i hans egen situation. Qasem har varit mån om att skapa en välkomnande miljö där alla ska kunna delta men med krav på gott uppförande och en god värdegrund.”

Årets pristagare eldsjäl idrott

Ros-Marie Karlsson, Nybro orienteringsklubb

Motivering:
“Ros-Marie Karlsson har med stort engagemang och glädje i mer än 40 år inspirerat barn och ungdomar i Nybro kommun till att prova på orientering, både som ledare inom klubben och som en sann eldsjäl då hon hjälpt kommunens skolor med dess skolorientering. Ros-Marie är en omtyckt barn- och ungdomsledare i Nybro Orienteringsklubb som brinner för att ständigt hjälpa de unga att utvecklas och trivas.”

Åke Johansson, Flerohopps GoIF

Motivering:
“Åke Johansson har under mer än 50 år varit engagerad i Flerohopps GoIF, både som styrelserepresentant, aktiv, lagledare, tränare och planskötare. Åke har varit en drivande kraft i Flerohopps GoIF under många år och med sitt genuina engagemang är han en sann eldsjäl som bidrar till föreningens utveckling och medlemmarnas trivsel.”

Årets pristagare eldsjäl övriga föreningar

Ingvar Nilsson, Flerohopps Folkets Hus

Motivering:
“Med stort engagemang och driv har Ingvar Nilsson i över 40 år varit aktiv i Flerohopp Folkets Hus och Park. Med sitt mångåriga ideella arbete är Ingvar en stor tillgång för föreningen och en sann eldsjäl som ser till att det finns en lokal för gemenskap och uthyrning i samhället.”

Årets pristagare eldsjäl kultur

Lennart Carlsson, Nybrobygdens spelmän

Motivering:
“Lennart är en verklig eldsjäl som under väldigt många år arbetat för att bevara kultur och folkmusik i Nybro kommun.”

Årets pristagare byggnadspriset

Skomakaren 10

Motivering:
“Fastighetsägaren har uppvisat både kunskap och känsla likväl som stort engagemang för kulturhistoriska värden i sin renovering av Skomakaren 10. På så vis får denna byggnad som uppfördes vid torget redan 1836 leva vidare för att fortsätta förgylla stadsbilden och bevara vårt gemensamma historiska arv.”

Video från prisutdelningen

Nybro kommuns YouTube kan du se prisutdelningen i sin helhet

Om Nybro kommuns utdelning av utmärkelser och priser

Nybro kommun har instiftat ett antal utmärkelser och priser som årligen ges till personer, föreningar, organisationer och andra för olika förtjänstfulla insatser. För varje pris finns stadgar, och alla medborgare i Nybro kommun kan nominera under begränsad period varje år. Sedan 2020 skickas nomineringarna in via e-tjänst på minasidor.nybro.se.

Utmärkelser och priser i Nybro kommun

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000