Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Polisen och sex kommuner i samverkan

Polisen och sex kommuner i samverkan

Lokalpolisområde Nybro har tecknat en ny samverkansöverenskommelse med de sex tillhörande kommunerna.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

I lokalpolisområde Nybro ingår Emmaboda, Lessebo, Nybro, Tingsryd, Torsås och Uppvidinge kommuner. Syftet med överenskommelsen är att samverka i trygghetsfrågor och lokalt brottsförebyggande arbete. Målet är bland annat att underlätta för ett långsiktigt, hållbart och kunskapsbaserat arbete, ha en samsyn kring lägesbild, orsaker, åtgärder och uppföljning samt att resultatet av trygghetsmätningarna förbättras varje år.

Prioriterade områden är trygghetsfrågorna, samhällsplanering, unga som riskerar att hamna i kriminalitet och missbruk samt brott i relationer där barn och kvinnor är brottsoffer.

Samverkansöverenskommelsen sträcker sig mellan år 2023 till juli 2027.

Samverkansöverenskommelsen i sin helhet (pdf)

Från och med den 1 juli träder en ny lag i kraft som innebär att kommunerna i Sverige får ansvaret för det brottsförebyggande arbetet. Detta innebär att vi nu arbetar med hur vi ska axla detta ansvar på bästa sätt.

Den nya lagen kommer att kräva att vi som kommun stärker samarbetet med externa parter såsom Polisen. Därför är jag glad över att alla kommuner i Lokalpolisområde Nybro nu har enats kring ett samverkansavtal med Polisen. Detta är ett första stort steg in i ett förstärkt samarbete mellan parterna.

Vi kommer under hösten tillsammans arbeta fram ett nytt medborgarlöfte samt sätta en organisation som ska arbeta för ett ännu tryggare Nybro.

Tobias Fagergård, kommunstyrelsens ordförande

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.