Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Nytt medborgarlöfte i Nybro kommun

Nytt medborgarlöfte i Nybro kommun

För att Nybro ska vara en trygg och säker kommun att bo och vistas i, samverkar kommunen och lokalpolisområde Nybro i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Christina Davidson, kommunalråd och Lotta Petersson, lokalpolisområdeschef Nybro undertecknade idag ett medborgarlöfte för 2021.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

För sjunde året i rad har nu ett nytt medborgarlöfte undertecknats sedan det första skrevs under 2015. Konkret innebär medborgarlöftet att polis och kommun arbetar tillsammans med olika aktiviteter i syfte att öka tryggheten och minska brottslighet. Det är även en utveckling och förstärkning av nuvarande samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun.

I det undertecknade medborgarlöftet lovar Polisen och Nybro kommun att under året arbeta med fokus på att öka medborgarnas trygghetskänsla och minska ungdomars tillgång och efterfråga av alkohol, narkotika, tobak, dopningsmedel och spel.

– Polisens uppdrag är att stärka den lokala närvaron och förhindra brott, säger Lotta Petersson, Nybro lokalpolisområdeschef.

I det nya medborgarlöftet är det överenskommet att tillsammans:

  • Öka invånarnas trygghetskänsla genom aktiv närvaro på platser som upplevs otrygga.
  • Agera mot den kartlagda oron gällande alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel (ANDTS).
  • Kommunicera trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder.

För Lokalpolisområde Nybro och Nybro kommun är medborgarlöftets inriktning betydelsefullt för att i samverkan skapa ökad trygghet i kommunen.

– Alla har rätt att känna trygghet och detta ska vi bidra till. Det är tillsammans som kan vi agera än mer kraftfullt mot den kartlagda oron, säger Christina Davidson (C), kommunalråd.

För att säkerställa effekten av samverkan kommer en handlingsplan att tas fram under våren. Handlingsplanen kommer att precisera polisens och kommunens roller och ansvar, liksom de satsningar som ska genomföras under det kommande året.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.