Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Nybroförslaget – ett av flera sätt att påverka

Röstsedel som läggs ner i en låda

Du vet väl att du som bor i Nybro kommun kan lämna ett Nybroförslag? Du kan också stötta förslag som ligger ute för röstning.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Nybroförslagets syfte är att medborgare på ett enkelt och tillgängligt sätt ska kunna lämna förslag och idéer samt kunna vara med och påverka hur Nybro ska utvecklas. Det är också ett bra sätt för de som arbetar i Nybro kommun att fånga upp goda idéer och förslag så kommunen kan bli ännu bättre.

Nybroförslag kan lämnas inom de områden som kommunen beslutar om. Bland annat stadsplanering, miljö, kultur- och fritidsverksamhet, turism, barnomsorg och skola, äldreomsorg och näringsliv.

Det inkomna Nybroförslaget bereds av en grupp politiker och tjänstemän som bestämmer om förslaget ska publiceras på hemsidan för omröstning eller inte. Ett publicerat Nybroförslag som under två månader samlat minst 50 röster går vidare till fortsatt behandling av ansvarig nämnd.

De förslag som inte publiceras är vanligen synpunkter, frågor eller felanmälningar – det vill säga inget förslag på utveckling eller förändring. Dessa åtgärdas eller besvaras av förvaltningens tjänstepersoner. Det innebär att medborgaren får ett snabbt svar och/eller att en snabb åtgärd kan göras.

Ta chansen och delta i kommunens utveckling.

Om Nybroförslaget och hur du lämnar förslag

Aktiva förslag att rösta på

Sammanställning av inkomna, arkiverade Nybroförslag och hur de har hanterats

Utvärdering av Nybroförslaget

Nybro kommun har gjort en utvärdering av Nybroförslaget som nu funnits sedan 2019. Utvärderingen visar att det kommer in cirka 29 Nybroförslag per år och att det är en god spridning på förslagens ämnen. Det visar på att möjligheten att lämna förslag via e-tjänsten utnyttjas av medborgare med olika intressen och behov.

Antalet inkomna Nybroförslag per år är ungefär detsamma som antalet Medborgarförslag, som fanns tidigare. Läs hela utvärderingen av Nybroförslaget i kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet den 20 juni 2022 (§ 119).

Protokoll från de politiska sammankomsterna

Flera sätt att påverka

I Nybro kommun finns det flera sätt som invånare att göra sin röst hörd och vara med och påverka.

Olika sätt att påverka

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.