Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Nybro kommun är en bra plats att leva och bo på

Nybro kommun är en bra plats att leva och bo på

Resultatet från SCB:s medborgarundersökning visar på många goda resultat. Detta syns främst i att nio av tio tycker att kommunen är en bra plats att bo och leva på och att resultaten näst intill fördubblats gällande att rekommendera andra som inte bor i kommunen att flytta hit.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Åtta av tio tycker att kommunen sköter sina verksamheter på bra sätt, men endast två av tio upplever att man har mycket eller ganska stora möjligheter till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter.

Under hösten 2021 erbjöds 1200 slumpmässigt utvalda kommuninvånare från 18 år möjlighet att svara på Statistiska centralbyråns frågor som mäter invånarnas attityder. I Nybro kommun genomförs undersökningen vartannat år och i år var det 37 % som tog tillvara möjligheten att besvara enkäten.

För Nybro kommun är det viktigt att veta vad våra invånare tänker och tycker kring frågor som rör vardagen, kommunens verksamheter, trivseln och trygghet. Tydligt är att Nybro kommun gjort en kraftfull och positiv utveckling när det handlar om attityderna om platsen att bo och leva på, kommunens verksamheter och rekommendationen att flytta hit, säger
Christina Davidson, kommunalråd.

Om undersökningen

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar.

Svarsfrekvensen är generellt låg, 38% i riket och näst intill samma för Nybro kommun (37%). Resultatet ger ändå kommunerna en fingervisning av invånarnas attityder.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.