Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Nybro kommun är bra på digital tillgänglighet

Kvinna framför en dator

Nybro kommun ligger i toppen när det gäller digital tillgänglighet på webben! Det visar den Inkluderingsbarometer som utförts av tillgänglighetsföretaget Funka under vecka 38 och där Nybro kommuns hemsida nybro.se kommer på en delad andra plats av totalt 1 748 offentliga webbplatser.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Webbplatserna är kontrollerade utifrån tio utvalda lagkrav, som visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter respektive kognitiva nedsättningar.

Anders Jonasson som är webbansvarig på Nybro kommun berättar att kommunen under 2020 byggde en helt ny version av nybro.se med just tillgänglighet i fokus. Det handlar dels om tekniken bakom, hur koden är skriven och vilka tekniker som används. Anders betonar att det också handlar om själva innehållet. Att språket som används är lättförståeligt, har rätt textstorlek och färgkontrast. Digital tillgänglighet är en demokratifråga, alla invånare ska ha möjlighet att kunna läsa och ta till sig information på lika villkor, säger Anders.

I Nybro kommuns tillgänglighetsredogörelse kan du läsa mer om kommunens tillgänglighetsarbete för webben.

Om tillgänglighetsdirektivet och lagen om tillgänglighet till digital offentlig service

Kraven formulerades i ett EU-direktiv om webbtillgänglighet redan 2016. Syftet är att underlätta för personer med nedsatt syn, hörselskada, dyslexi eller någon annan funktionsnedsättning när de tar kontakt med myndigheter via webben. Den svenska lagen om tillgänglighet till digital offentlig service – som bygger på direktivet – började gälla den 23 september förra året.

Om Inkluderingsbarometern

Inkluderingsbarometern genomfördes under vecka 38, 2021. Det är ett år efter att lagstiftningen om tillgänglighet till digital offentlig service trädde i kraft, den 23 september 2020. Barometern, genomförs av Funka och mäter hur väl en webbplats uppfyller denna lag. Undersökning är årligt återkommande. Inkluderingsbarometern innefattar kommuner, myndigheter, samt andra aktörer som berörs av lagstiftningen om tillgänglighet.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.