Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Nybro får 15,5 miljoner till satsningar på cykelstråk

Nybro får 15,5 miljoner till satsningar på cykelstråk
Använd hjälm när du cyklar.

Trafikverket har beslutat att ge Nybro 15,5 miljoner. Stödet ska gå till projekt som ska främja trygga gång- och cykelbanor i stadsmiljö. Nybro kommun är en av de mindre städer som får mest ekonomiskt stöd i landet när regeringens stadsmiljöavtal tillfälligt förstärks.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Flera stadsdelar i centrala Nybro kommer att få nya eller utvecklade gång- och cykelbanor. Det handlar om fem projekt i tätorten.

Stadsmiljöavtalet från Trafikverket är beviljat stöd till hållbara stadsmiljöer med fokus på cykling i just stadsmiljö. Stödet på 15,5 miljoner kronor motsvarar 50 procent av totalkostnaden för åtgärderna.

Totalt kommer det finnas 4,7 kilometer av nya gång- och cykelbanor. Sträckorna kommer att ha belysning och med upphöjda övergångsställen. För att avgränsa mellan gång- och cykelväg och gatan kommer ett 8–10 cm högt kantstöd att fungera som avskiljare.

De fem projekt som ingår i satsningen:

 • Villagatan
 • Kungshall (Vattugatan, Kungshallsvägen, del av Algatan och del av Dahlborgsgatan)
 • Grönadalsgatan
 • Jutarnas väg (delen Madesjövägen – Elmroths väg)
 • Emmabodavägen (mellan Madesjövägen och ICA)

Projekten förväntas ge många positiva effekter. Bland annat ger trygga gång- och cykelbanor möjlighet för barn och oskyddade trafikanter att på ett säkert, sunt och lugnt sätt att ta sig till skolor, fritidsaktiviteter och andra verksamheter. Gång- och cykelbanor binder också samman staden och gör det mer lättillgängligt.

Bilister ges också ett bra alternativt färdsätt istället för biltransport. Detta går i linje med det uppsatta mål där Nybro kommun strävar efter att bli fossilfria till år 2030.

Utöver det förväntas sänkt hastighet bland biltrafik och mindre buller.

Åtgärderna kommer genomföras under perioden 2021–2022.

Som motprestation för att få beviljat stöd ska Nybro kommun bland annat genomföra information om våra gång- och cykelbanor under Trafikantveckan, vilket sker mellan den 16–22 september. Utöver det ska gång- och cykelvägvisning sättas upp.

Tidigare åtgärder
Under 2019-2020 färdigställdes flertalet gång- och cykelbanor. Totalt anlades drygt 4 kilometer nya gång- och cykelbanor, eller ca 2 km/år.

Gång- och cykelbanor färdigställda 2019–2020:

 • Peder Djups gata med upphöjning av GC-passage och avsmalning av gata och ny belysning, 250 m.
 • Norra Esplanaden-Flyebovägen, med ny separerad bro för GC-bana, 900 m.
 • Olofsgatan vid Paradisskolan inklusive upphöjning och ny belysning, ca 190 m.
 • Grönvägen inklusive upphöjning vid GC-passage, ca 200 m.
 • Alstervägen i tätorten Alsterbro, 1850 m.
 • Bruksvägen i Flygsfors, ca 160 m.
 • Lejongatan och del av Vilhelmsgatan med GC-passager och ny belysning, 460 m.
 • Fågelvägen och ny belysning, ca 150 m

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.