Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Nya skolor i Nybro kommun

Nya skolor i Nybro kommun

De närmaste åren planeras tre större byggprojekt inom Lärande- och kulturförvaltningen.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Observera att alla tidsangivelser nedan är preliminära och kan komma att ändras. Information om projekten kommer att lämnas regelbundet under projektens gång. Beslut om satsningarna på nya skolor har tagits av Kommunfullmäktige. Som grund för besluten ligger en omfattande utredning av behovet av skollokaler i framtiden.

Västeräng

Vad händer med Västerängsskolan?
Västerängsskolan har idag verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 3. Den nuvarande skolbyggnaden kommer att rivas och ersättas med en tvåparallellig skola från förskoleklass upp till och med årskurs 6. Den nya skolan kommer att dimensioneras för omkring 350 elever.

Preliminär tidsplan för den nya Västerängsskolan innebär byggstart hösten 2022. De elever som idag går i Västerängsskolan kommer under byggtiden att erbjudas ersättningslokaler vid Åkrahällskolan från och med höstterminens start 2022. Bedömningen idag, är att inflyttning i den nya Västerängsskolans lokaler kan ske höstterminen 2024. I samband med byggnationen av den nya Västerängsskolan kommer även förskolan Högaberg att rivas och de två förskoleavdelningarna flyttas till Gammelgårdens nya förskola.

Varför byggs en ny skola i Västeräng?
Västerängsskolans lokaler är slitna och utrymmena räcker inte till för att skolverksamheten ska kunna bedrivas på ett bra sätt. Dessutom behövs ytterligare skollokaler i centralorten, dels för att ersätta tillfälliga lokaler, dels för att antalet elever ökar.

Gammelgården

Vad händer med Gammelgårdens förskola?
Gammelgårdens förskola har idag fyra avdelningar. En ny förskola med åtta avdelningar kommer att byggas vid Gammelgården. Eftersom de två avdelningarna vid Högaberg försvinner innebär de åtta nya avdelningarna att den totala kapaciteten i området ökar med motsvarande omkring 40 barn. När förskolan Gammelgården flyttat in i sina nya lokaler kommer de gamla lokalerna att byggas om till bostäder för LSS-boende.

Byggstart för den nya förskolan Gammelgården planeras till hösten 2022 (under förutsättning att beslut om byggnation tas i Kommunfullmäktige) och byggnaderna beräknas vara klara för inflyttning inför hösten 2023. Under byggtiden kommer nuvarande Gammelgårdens verksamhet att bedrivas som vanligt. De förskoleavdelningar som lämnar Högabergs förskola i samband med byggnationen kommer att flytta till förskolan Ljunghaga under byggtiden.

Varför byggs en ny förskola vid Gammelgården?
Den nya förskolan behövs främst av två skäl. För det första är de nuvarande lokalerna inte fullt ut anpassade för förskoleverksamhet. För det andra behövs fler förskoleplatser i centralorten under de kommande åren.

Madesjö

Vad händer med Madesjöskolan?
Madesjöskolan F-9 skola kommer under de närmaste åren att renoveras. I samband med renoveringen kommer viss om- och tillbyggnad att genomföras. Tidsplanen är ännu inte helt fastlagd. Information om projektets fortsatta utveckling kommer att lämnas fortlöpande.

Varför genomförs om- och tillbyggnad av Madesjöskolan?
Madesjöskolans lokaler är slitna och i behov av renovering. För att möta ökande elevantal under de kommande åren behövs också en viss utökning av lokalerna.

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.