Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Ny gång- och cykelbanan på Jutarnas väg

Ny gång- och cykelbanan på Jutarnas väg

Nybro kommun/Mark och Service kommer att anlägga en gång- och cykelbana på Jutarnas väg, mellan Madesjövägen och Elmrots väg, cirka 430 meter.

Den här nyheten är mer än 60 dagar gammal!

Gång- och cykelbanan kommer att förläggas på den södra sidan och sträckan kommer att förses med tre, möjligen fyra, upphöjningar för att sänka hastigheten och göra säkra passager för de oskyddade trafikanterna.

GC-banan kommer att ha liknande bredder som den nyss gjorda Villagatan, med 6,5 m körbana och ca 4 meter bred gång- och cykelbana.

Vi kommer även att justera kantstenen och belägga gångbanan på gatans norra sida.

Gatan, gångbanor och GC-banor kommer att asfalteras.

Vi inleder arbetet med att flytta ut dagvattenbrunnarna på sträckan.

Arbetet beräknas vara färdigt hösten 2022.

Övrigt

Detta projekt ingår i Stadsmiljöavtalet, där kommunen får ett bidrag om 50% från Trafikverket.

Begränsad framkomlighet

Vid vissa tillfällen kan vi behöva stänga av gatan. Om möjligt ta en annan väg och tänk på att det finns de som har gatan som sin arbetsplats, så sänk hastigheten!

Kontakta oss

Gator & vägar

Om du har frågor avseende gator/vägar, gatubelysning, GC-vägar, trafik och liknande, så kontaktar ni gata/naturenheten via kommunens växel 0481-450 00. Alternativt via e-post till samhallsbyggnad@nybro.se

För felanmälan använd lämplig e-tjänst

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.