Lyssna på denna webbplatsen

Använd vår lyssna-tjänst "ReadItSpeak" för att få webbplatsens innehåll uppläst direkt i webbläsaren.

Translate this webpage

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. select your language after clicking the link below. The service opens in a new browser window.
Google translate

Insikt – mätning om företagsklimat

Insikt – mätning om företagsklimat

För att fortsätta utveckla och förbättra Nybro kommuns service gentemot företagen är det viktigt för oss att veta vad företagare tycker om det vi gör. Förutom direkt dialog med företagare, så har vi i år tagit steget att delta i servicemätningen Insikt som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför. Det är en mätning som visar på företagens kundnöjdhet med kommunens myndighetsutövning. Det är viktigt verktyg för oss i vår verksamhetsutveckling för att fortsätta och bli ständigt bättre.

Insikt från SKR – vår viktigaste mätning
Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Den görs av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom myndighets­områdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service när det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

Fördelar med undersökningen

  • Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka.
  • Det är endast de som haft en kontakt med kommunen som deltar.
  • Resultaten utgör ett konkret verktyg för förbättringsarbete.
  • Kommunen ser resultaten i nära anslutning till fattade beslut.
  • Undersökningen möjliggör jämförelser över tid och med andra kommuner

Hur går det till?

  • En enkät skickas till dem som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.
  • Undersökningen genomförs av Enkätfabriken på uppdrag av Nybro kommun

Kontakta oss

Näringslivsutvecklare

Telefon: 0481-452 08

E-post: kommun@nybro.se

Hjälpte den här informationen dig?

Tack för att du bidrar!

Dina åsikter hjälper oss att bli bättre.

Respons

Observera att vi inte kan svara på några frågor här! Formuläret är endast till för att ge oss feedback på sidans innehåll. För frågor hänvisar vi till vårt medborgarkontor:
0481-45 000 eller e-post kommun@nybro.se.